Introductie

 Au début de 2021 nous lancerons notre nouveau site Internet avec une partie francophone. Merci pour votre compréhension et votre patience. 

Welkom op de website van Belgambu, de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten.

In 2013 richtte een groep van bezorgde ambulancediensten de beroepsvereniging Belgambu op met de ambitie om alle Belgische ziekenwagendiensten actief in het kritiek en niet-kritiek patiëntenvervoer te verenigen. Intussen behartigt Belgambu de belangen van 42 organisaties die meer dan 50% van de personeelsleden in de ruime sector van het Belgische patiëntenvervoer tewerkstellen.

Belgambu en haar leden streven naar kwaliteitsvol, comfortabel, veilig, duurzaam en toegankelijk patiëntenvervoer. Ongeacht of de patiënt in kritieke of niet-kritieke toestand is. Belgambu kiest hierbij resoluut voor een kritisch-constructieve aanpak. Zo helpen we de overheden om verbeterpunten zichtbaar te maken, stimuleren we stakeholders om aan reflectie te doen en dragen we oplossingen aan. Daarbij betrekken we maximaal onze leden, onder meer via werkgroepen. We zetten in op korte termijnoplossingen voor dringende thema’s maar wensen vooral op langere termijn structurele verbeteringen te realiseren. Om onze doelstellingen te realiseren nemen we een actieve rol op in verschillende commissies en raden, zowel op het federale niveau als op het niveau van de gewesten, zoals de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, de Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer (Vlaanderen), de Permanente Overlegcommissie Niet-Dringend Patiëntenvervoer (Brussel) en de Groupe de Travail Transport Médico-sanitaire (Wallonië).