Opleiding ambulanciers in volgende fase

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts laat tien CVO’s de opleiding ambulante zorg inrichten, die leidt tot de beroepskwalificatie eventhulpverlener of ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer (NDP). Belgambu strijdt hier al jarenlang voor en droeg actief bij aan de opleidingsprofielen. Zo kreeg een geschikt curriculum voor de opleidingen vorm, ondersteund door de sector. De doorgroei van kandidaten, van eventhulpverlener naar ambulancier NDP en naar hulpverlener-ambulancier, stond hierbij centraal. Het resultaat is een uniform basispakket dat over heel Vlaanderen kan uitgerold worden.

De opleidingen van ofwel 100 lestijden van elk 50 minuten voor eventhulpverlener of 230 lestijden voor ambulancier NDP zouden van start gaan in september 2024.