BIG BAM

Belgambu ontvangt erkenning als beroepsorganisatie

In juni 2019 erkende minister Kris Peeters Belgambu als representatieve beroepsvereniging. Drie jaar later maakt Belgambu een volgende stap, met een officiële erkenning als beroepsorganisatie. In juni 2022 ontvingen we de goedkeuring van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval. Deze erkenning houdt onder meer in dat vanaf 2023 tot en met 2028 voorzitter Kenneth Arkesteyn en Bruno De Meue zetelen in de betrokken sectorcommissie van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. We zijn bijzonder trots op deze erkenning en wensen via deze weg iedereen te bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.

Vlaamse tarieven niet-dringend liggend ziekenvervoer aangepast

Op 14 juni 2022 valideerde de Vlaamse Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer de update van het Möbiusrapport over de kosten van het niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Het oorspronkelijke rapport dateert uit 2018. Toen berekende het onafhankelijk expertisebureau Möbius de reële kosten voor het niet-dringend patiëntenvervoer. Deze economische studie gebeurde in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Nieuwe tarieven houden idealiter rekening met de resultaten van deze analyse.

 

Ditmaal zijn de nieuwe kosten en tarieven berekend op de situatie van 1 januari 2022. De verschillende loonindexeringen van na 1 januari 2022 werden hier nog niet in meegenomen. De prijsvork voor het startforfait, dus zonder kilometers, voor een rit in een ziekenwagen bedraagt voortaan € 101,50 tot € 112,20 (01-2022).