Uitbreiding fiscaal gunsttarief vrijwillige hulpverlenersambulanciers

Sinds dit jaar is de fiscale wetgeving voor vrijwillige hulpverleners-ambulanciers gewijzigd. De vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige leden van de civiele bescherming en vrijwillige hulpverlenersambulanciers geldt dan ook voor opdrachten buiten de dringende geneeskundige hulpverlening.

In de praktijk betekent dat een interessante uitbreiding van de fiscale gunsten voor deze onmisbare groep semi-agoralen. Voor aanslagjaar 2023 bedraagt de geïndexeerde vrijstellingen 6.410 euro.