Leden raad van bestuur Belgambu

 • Kenneth Arkesteyn, voorzitter
 • Thom Cleymans, ondervoorzitter Vlaanderen
 • Bruno De Meue, ondervoorzitter Wallonië
 • Jean-François Verlinden, ondervoorzitter Brussel
 • Peter Smolders, penningmeester

Profiel lid raad van bestuur

 • Actief meedenken vertrekkend vanuit het algemeen belang waarbij we de patiënt centraal stellen en die we als ziekenwagendienst/patiëntenvervoerder een kwalitatieve dienstverlening willen verstrekken.
 • Breed interessegebied hebben aangezien we patiëntenvervoer (dringend, niet-dringend) en eventhulpverlening voor zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië bespreken.
 • Verwerken van de ontvangen input via e-mails (soms met bijlagen), ongeveer 20 à 30 e-mails per maand.
 • Maandelijks online vergaderen gedurende twee uur, eventueel zijn er ook buitengewone raden van bestuur.
 • Meehelpen in het voorbereiden van dossiers.
 • Input geven op documenten, soms op erg korte termijn. Deze documenten dienen soms als voorbereiding van bijvoorbeeld commissies, werkgroepen en/of raden.
 • Bij voorkeur tweetalig zijn, iedereen spreekt zijn eigen taal in de raad van bestuur.
 • Geen individueel belang nastreven in de raad van bestuur.
 • Vertrouwelijk omgaan met informatie.