Drie dagen lang op scherp voor groot event in ‘t Stad

Ambulancecentrum Antwerpen is al jarenlang een gekende naam binnen de eventhulpverlening. Hun thuisstad telt dan ook heel wat evenementen, die een ‘medisch dispositief’ nodig hebben. Onlangs stond met The Tall Ships Races een van de grootste events van het jaar op de planning. Drie dagen lang waren voortdurend 41 medewerkers in de weer om het veilig en gezond te houden. Al begint het verhaal uiteraard veel vroeger.

De stadsdiensten verwachtten zo’n 600.000 bezoekers van 22 tot 25 juli. Het werden er een pak meer. De kruisbestuiving met de simultaan lopende Bollekesfeesten in de binnenstad en het mooie weer lokten uiteindelijk ongeveer 850.000 mensen naar de schepen. Een event van die omvang wordt gelukkig tot in de puntjes voorbereid, ook op vlak van de medische hulpverlening. Daarvoor deed de organisatie een beroep op Ambulancecentrum Antwerpen (ACA).

Administratief manager Erwin Vanden Eynden was betrokken gedurende het hele traject. Van eerste briefings en realistische noodoefeningen tot de feestelijkheden zelf en de evaluatie nadien. “Hoe complexer het evenement, hoe uitdagender de opstelling en hoe belangrijker een goede voorbereiding. In dit geval waren er wel wat aandachtspunten. Die bepaalden mee de inzet van middelen en medewerkers, maar ook de organisatie en de routes die we in geval van incidenten moesten gebruiken.”

Maandenlange minutieuze voorbereiding

Aan een evenement van deze omvang gaat maandenlange voorbereiding vooraf. Voor de eventhulpverlening werd een compleet draaiboek opgemaakt. Dat schetst de grote lijnen, maar ook belangrijke details zoals de plaatsen waar iemand vlot uit het water kan gehaald worden. “Het gaat vaak om praktische dingen. Zijn de steigers bruikbaar? Worden die niet te glad als ze nat zijn? De antwoorden op dergelijke vragen geven onze aanpak mee vorm. We beantwoorden ze trouwens niet enkel in theorie, maar ook in de praktijk. In de aanloop naar The Tall Ships Races deden we onder meer drie oefeningen voor een eventuele redding te water. De eerste met poppen, de tweede met echte mensen, om een nog realistischer beeld te hebben. Tijdens het evenement zelf kregen we gelukkig niet met dit type incidenten af te rekenen”, zegt Erwin.

Het water was slechts een van de bemoeilijkende factoren voor de eventhulpverlening tijdens het driedaagse spektakel. Het was extreem warm en dan staan de hulpdiensten sowieso op scherp. Het kilometerslange traject, gevarieerd publiek en de grote parade op zaterdag verhoogden de uitdagingen van de eventhulpverlening gevoelig. Bijkomend had ACA bijzondere aandacht voor de hulpdiensten die, los van het evenement, hun dagelijkse werking moesten bewaken. Bij eventuele oproepen langs het traject konden zij verhinderd worden door de drukte. Een goede communicatie en wisselwerking brachten de oplossing hiervoor.

Multidisciplinaire commandopost als kloppend hart

Drie dagen lang vatten de leidinggevenden van alle partners – stadsdiensten, brandweer, politie, eventhulpverlening, … – post in het CP-Ops aan het Havenhuis. Heel de site werd gemonitord met camera’s, want ingrijpen bij incidenten is slechts een deel van het verhaal. Preventie is, ook op een evenement, een belangrijke pijler in de hulpverlening. Een plek afsluiten als het er te druk wordt of een EHBO-ploeg verplaatsen als het publiek zich elders verzamelt? Via camerabeelden speelden de hulpdiensten steeds kort op de bal. “Het liet ons bovendien toe de beste aanrijroute te kiezen als een ziekenwagen over het parcours moest bewegen”, vult Erwin aan.

In totaal verzorgden de eventhulpverleners 428 slachtoffers over de drie dagen van The Tall Ships Races. Bij één medisch noodgeval moest een bemanningslid van een schip geëvacueerd worden. Verder ging het vooral om banalere voorvallen, zoals wespensteken, omgeslagen voeten en kleine verwondingen. Enkele personen hadden hechtingen nodig, maar ook daar waren de medische posten op voorzien. Zo vermeden de hulpverleners een overbelasting in de Antwerpse ziekenhuizen. “Een ‘medisch dispositief’ op een groot evenement in goede banen leiden, vraagt om stevige schouders op elk niveau. Een eventhulpverlener heeft een aantal specifieke competenties nodig. Daarom kijken we nog steeds reikhalzend uit naar een erkenning voor eventhulpverleners als zorgberoep met een bijhorende gevalideerde opleiding. Binnen ACA voorzien we zelf opleidingen, maar een duidelijk kader en een uniform pakket aan vaardigheden, zou uiteraard een stap vooruit zijn. Organisatoren zien al in dat een hulppost een meerwaarde is. Tegenwoordig krijgen we zelfs meer aanvragen van jeugdbewegingen die een lokale fuif organiseren of voor bedrijfsfeesten. Dat juich ik toe”, zegt Erwin Vanden Eynden. “Alleen moet nog de bewustwording volgen dat dit niet gratis is. Kwalitatieve dienstverlening kost geld, ook als het om hulpverlening gaat op een evenement. En daar zetten we graag mee onze schouders onder, als er voldoende geschoolde medewerkers zijn en het juiste budget beschikbaar is.”

 

The Tall Ships Races 2022 in cijfers

  • 7e passage in Antwerpen
  • 850.000 bezoekers
  • 428 bezoekers verzorgd
  • 40 schepen
  • 4 hulpposten
  • 4 ziekenwagens en 1 mugteam
  • 4 verpleegkundigen, 2 artsen, 23 EHBO-ers en 8 hulpverleners-ambulanciers
  • 2 leidinggevenden en 2 radiocommando’s