• 1
    juni 2020

  1 juni 2020 - Lancering BAM-magazine

  Begin juni 2020 lanceerden we het eerste exemplaar van ons eigen trimesteriële magazine. BAM-magazine werd gelanceerd in een oplage van 1.500 exemplaren, en wordt verdeeld naar alle leden en partners die rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn met de sector.

  BAM-magazine lezen

 • 22
    april 2020

  22 april 2020 - Na decreet 18/05/2018: Eerste vergunningen worden behaald door Belgambuleden.

  Twee jaar na het publiceren van het decreet behalen de eerste ziekenwagendiensten een vergunning om niet-kritiek patiëntenvervoer te mogen aanbieden.

  Belgambu was een grote voorvechter voor afdwingbare kwaliteitscriteria en het uitvoeren van audits door onafhankelijke controleorganisaties.

 • 1
    maart 2020

  1 maart 2020 - Covid-19 treft het patiëntenvervoer

  De economische impact van Covid-19 is voor het patiëntenvervoer groot. We nemen daarom heel wat initiatieven om de impact te beperken. Bovendien kampen heel wat ziekenvervoerders met een strategische schaarste aan beschermingsmiddelen. Belgambu voorziet haar leden extra voorraad.

 • 16
    februari 2020

  16 februari 2020 - Kwaliteit patiëntenvervoer Brussel

  Ook in Brussel zorgt onze constructieve aanpak voor resultaten. Na Vlaanderen zal binnenkort ook daar zorgkwaliteit in het patiëntenvervoer afdwingbaar worden.

  Artikel lezen

 • 4
    februari 2020

  4 februari 2020 - Kritiek kwaliteit patiëntenvervoer

  Kom op tegen Kanker stelt de kwaliteit van het patiëntenvervoer aan de kaak. Kwaliteit in zorg is een speerpunt van Belgambu. Belgambu ondersteunt daarom de oproep van Kom op tegen Kanker.

 • 29
    januari 2020

  29 januari 2020 - Belgambu neemt deel aan hoorzitting Commissie Mobiliteit

  In de Kamer van Volksvertegenwoordigers nam Belgambu actief deel aan de hoorzitting van de Commissie Mobiliteit. De commissie had het over een bijsturing van de wegcode ten voordele van de veiligheid van prioritaire voertuigen en het invoeren van de reddingsstrook.

 • 11
    december 2019

  11 december 2019 - Belgambu copromotor in EFRO-project ‘Centraal Mobiliteitsplatform’

  In het kader van het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, neemt het belang van niet-dringend patiëntenvervoer toe. Tot op vandaag zijn er echter nog heel wat knelpunten in de organisatie en werking van dat type vervoer, waaronder een gefragmenteerd aanbod van diensten, geen of beperkte terugbetaling voor de gebruiker, terugbetalingssytemen die de keuze van het type ziekenvervoer beïnvloeden … Dit resulteert in lege ambulanceritten, oneigenlijk gebruik van het vervoer en onveilige situaties voor de patiënt.

  Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft men de ambitie om in Limburg een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen om in te spelen op die problemen.

  Persbericht lezen

   

 • 1
    december 2019

  1 december 2019 - Aanvang vergunningsprocedure

  Als gevolg van het decreet van 18 mei 2018 is elke ziekenwagendienst voortaan vergunningsplichtig. Een onafhankelijke controleorganisatie werd intussen gemachtigd waardoor ziekenwagendiensten sinds 1 december 2019 een aanvraag tot controle kunnen indienen met het oog op het verkrijgen van een vergunning. Leden van Belgambu genieten een voordeeltarief.

 • 28
    juni 2019

  28 juni 2019 - Belgambu officiële vakorganisatie

  Belgambu wordt officieel erkend als representatieve vakorganisatie van werkgevers in de bedrijfstak van het patiëntenvervoer. Belgambu kan voortaan ondernemingscao’s afsluiten voor haar leden.

  Koninklijk Besluit lezen

 • 16
    mei 2019

  16 mei 2019 - Kritiek op tarieven: Belgambu reageert

  In de studio van RTBF reageren we fors naar aanleiding van de kritiek op de tarieven van het patiëntenvervoer. Ten bate van de toegankelijkheid voor de patiënt en het ondernemersklimaat van de ziekenvervoerders herhalen wij het voorstel om het niet-dringend patiëntenvervoer op te nemen in de ziekteverzekering, naar analogie met het dringend patiëntenvervoer.

 • 14
    mei 2019

  14 mei 2019 - Zorgberoep ambulancier erkend

  Het zorgberoep Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer wordt erkend door de overheid. Het opleidingsniveau wordt verhoogd.

  Koninklijk Besluit lezen

 • 4
    april 2019

  4 april 2019 - Participatie regelgeving Brussel

  Belgambu wordt aangesteld als effectief lid in de Permanente Overlegcommissie niet-dringend patiëntenvervoer van Brussel.

 • 21
    december 2018

  21 december 2018 - Belgambu opnieuw in de Commissie voor Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer

  Alle ziekenvervoerders die in de commissie de sector vertegenwoordigen zijn aangesloten bij Belgambu. Hiermee wordt onze actieve bijdrage tot het beleid opnieuw bestendigd.

 • 20
    december 2018

  20 december 2018 - Fiscale ongelijkheid weggewerkt

  De fiscale ongelijkheid tussen ambulanciers die werken voor de brandweer en andere ambulanciers wordt weggewerkt.

  Koninklijk Besluit lezen

 • 22
    oktober 2018

  22 oktober 2018 - Communicatiedag niet-dringend patiëntenvervoer

  In samenwerking met het Agentschap Zorg & Gezondheid organiseren we een communicatiedag. Naar aanleiding van het decreet van 18 mei 2018 worden ziekenvervoerders vergunningsplichtig. Alle stake holders worden hierover geïnformeerd.

 • 24
    augustus 2018

  24 augustus 2018 - Belgambu haalt extra financiering voor de sector binnen

  De situatie was niet langer houdbaar. In 2017 vroegen we de minister om extra financiering voor de sector. Vandaag voorziet de minister € 35 miljoen.

  “Minister De Block komt haar belofte van 2017 na. Na € 12 miljoen in 2016, nu € 35 miljoen extra. De weg naar een volwaardige financiering is ingezet. Lang geleden dat een minster van Volksgezondheid zoveel belang hechtte aan kwaliteit in de sector.”

  Artikel lezen

 • 27
    juli 2018

  27 juli 2018 - Kosten patiëntenvervoer in kaart

  Op aandringen van Belgambu voert een onafhankelijk studiebureau een analyse uit over de reële kostprijs van het niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Het rapport wordt binnen de Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer gevalideerd door alle commissieleden. Op basis van deze gegevens worden de tarieven voor dit type patiëntenvervoer aangepast.

 • 29
    mei 2018

  29 mei 2018 - Samenwerking met ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro

  Hoe efficiënter het patiëntenvervoer met ambulancediensten kan verlopen, hoe beter voor de patiënten, de zorgvoorzieningen én de ziekenwagendiensten. We pleiten daarom voor goede afspraken met de ziekenhuizen. Tegelijk streeft Belgambu naar realistische tarieven die een duurzame samenwerking mogelijk maken en het patiëntenvervoer kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar houden.

  Artikel lezen

 • 18
    mei 2018

  18 mei 2018 - Decreet niet-dringend patiëntenvervoer

  Publicatie van het decreet ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ in het Staatsblad. Belgambu was een grote voorvechter voor afdwingbare kwaliteitscriteria en het uitvoeren van audits door onafhankelijke controleorganisaties.

  Decreet lezen

 • 13
    mei 2018

  13 mei 2018 - Belgambu zorgt voor gelijkheid tussen medewerkers in eenzelfde beroepsgroep

  Ambulanciers die zich engageren voor een brandweerdienst of voor een andere dienst werden op een andere manier vergoed voor hun onkosten. Belgambu zorgde voor een rechtzetting van die regelgeving.

  Meer lezen

 • 12
    december 2017

  12 december 2017 - Samenwerking met Unizo

  Belgambu groeit snel. Om de leden op een professionele manier te ondersteunen start Belgambu een samenwerking met Unizo.

 • 3
    oktober 2017

  3 oktober 2017 - Belgambu voert actie: Financiering stamt uit de jaren 50

  Bij ondernemers die actief zijn in het patiëntenvervoer staat het water aan de lippen. De tarieven zijn lager dan de kosten, en facturen worden maar moeizaam betaald. Verschillende diensten protesteren daarom voor het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

 • 1
    maart 2017

  1 maart 2017 - Modulaire opleiding met drie finaliteiten

  Belgambu neemt actief deel aan een werkgroep samengesteld uit leden van de

  • Federale Raad voor Verpleegkunde
  • Federale Raad voor Paramedische Beroepen
  • Hoge Raad voor Geneesheer-Specialisten en Huisartsen
  • Nationale Raad voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

  Minister Maggie De Block ontvangt een geconsolideerd advies om een modulaire opleiding met drie finaliteiten te realiseren:

  • Eventhulpverlener
  • Ambulancier Niet-kritiek Patiëntenvervoer (later gewijzigd in ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer)
  • Ambulancier Kritiek Patiëntenvervoer (nu: hulpverlener-ambulancier).

 • 28
    juni 2016

  28 juni 2016 - Protocolakkoord

  Belgambu is drijvende kracht bij het opstellen van een protocolakkoord over de minimale kwaliteitsnormen voor liggend patiëntenvervoer. Minister Vandeurzen, de landsbonden, Test Aankoop, Zorgnet-Icuro en ziekenwagendiensten verbinden zich schriftelijk om dit te respecteren.

 • 26
    april 2016

  26 april 2016 - Staten-Generaal patiëntenvervoer

  Belgambu organiseert een Staten-Generaal met als thema ‘Duurzaam en kwaliteitsvol patiëntenvervoer in Vlaanderen’. Er worden vijf resoluties goedgekeurd.

 • 11
    september 2013

  11 september 2013 - Start Belgambu

  Ambulancediensten verenigen zich om te streven naar kwaliteitsvol, comfortabel, veilig, duurzaam en toegankelijk patiëntenvervoer.

1 juni 202022 april 20201 maart 202016 februari 20204 februari 202029 januari 202011 december 20191 december 201928 juni 201916 mei 201914 mei 20194 april 201921 december 201820 december 201822 oktober 201824 augustus 201827 juli 201829 mei 201818 mei 201813 mei 201812 december 20173 oktober 20171 maart 201728 juni 201626 april 201611 september 2013