• 1
    juni 2020

  1 juni 2020 - Lancering BAM-magazine

  Begin juni 2020 lanceerden we het eerste exemplaar van ons eigen trimesteriële magazine. BAM-magazine werd gelanceerd in een oplage van 1.500 exemplaren, en wordt verdeeld naar alle leden en partners die rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn met de sector.

  BAM-magazine lezen

 • 22
    april 2020

  22 april 2020 - Na decreet 18/05/2018: Eerste vergunningen worden behaald door Belgambuleden.

  Twee jaar na het publiceren van het decreet behalen de eerste ziekenwagendiensten een vergunning om niet-kritiek patiëntenvervoer te mogen aanbieden.

  Belgambu was een grote voorvechter voor afdwingbare kwaliteitscriteria en het uitvoeren van audits door onafhankelijke controleorganisaties.

 • 23
    maart 2020

  23 maart 2020 - Covid-19 treft het patiëntenvervoer

  De economische impact van Covid-19 is voor het patiëntenvervoer groot. We nemen daarom heel wat initiatieven om de impact te beperken. Bovendien kampen heel wat ziekenvervoerders met een strategische schaarste aan beschermingsmiddelen. Belgambu voorziet haar leden extra voorraad.

 • 16
    februari 2020

  16 februari 2020 - Kwaliteit patiëntenvervoer Brussel

  Ook in Brussel zorgt onze constructieve aanpak voor resultaten. Na Vlaanderen zal binnenkort ook daar zorgkwaliteit in het patiëntenvervoer afdwingbaar worden.

  Artikel lezen

 • 4
    februari 2020

  4 februari 2020 - Kritiek kwaliteit patiëntenvervoer

  Kom op tegen Kanker stelt de kwaliteit van het patiëntenvervoer aan de kaak. Kwaliteit in zorg is een speerpunt van Belgambu. Belgambu ondersteunt daarom de oproep van Kom op tegen Kanker.

 • 29
    januari 2020

  29 januari 2020 - Belgambu neemt deel aan hoorzitting Commissie Mobiliteit

  In de Kamer van Volksvertegenwoordigers nam Belgambu actief deel aan de hoorzitting van de Commissie Mobiliteit. De commissie had het over een bijsturing van de wegcode ten voordele van de veiligheid van prioritaire voertuigen en het invoeren van de reddingsstrook.

 • 11
    december 2019

  11 december 2019 - Belgambu copromotor in EFRO-project ‘Centraal Mobiliteitsplatform’

  In het kader van het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, neemt het belang van niet-dringend patiëntenvervoer toe. Tot op vandaag zijn er echter nog heel wat knelpunten in de organisatie en werking van dat type vervoer, waaronder een gefragmenteerd aanbod van diensten, geen of beperkte terugbetaling voor de gebruiker, terugbetalingssytemen die de keuze van het type ziekenvervoer beïnvloeden … Dit resulteert in lege ambulanceritten, oneigenlijk gebruik van het vervoer en onveilige situaties voor de patiënt.

  Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft men de ambitie om in Limburg een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen om in te spelen op die problemen.

  Persbericht lezen

   

 • 1
    december 2019

  1 december 2019 - Aanvang vergunningsprocedure

  Als gevolg van het decreet van 18 mei 2018 is elke ziekenwagendienst voortaan vergunningsplichtig. Een onafhankelijke controleorganisatie werd intussen gemachtigd waardoor ziekenwagendiensten sinds 1 december 2019 een aanvraag tot controle kunnen indienen met het oog op het verkrijgen van een vergunning. Leden van Belgambu genieten een voordeeltarief.

 • 28
    juni 2019

  28 juni 2019 - Belgambu officiële vakorganisatie

  Belgambu wordt officieel erkend als representatieve vakorganisatie van werkgevers in de bedrijfstak van het patiëntenvervoer. Belgambu kan voortaan ondernemingscao’s afsluiten voor haar leden.

  Koninklijk Besluit lezen

 • 16
    mei 2019

  16 mei 2019 - Kritiek op tarieven: Belgambu reageert

  In de studio van RTBF reageren we fors naar aanleiding van de kritiek op de tarieven van het patiëntenvervoer. Ten bate van de toegankelijkheid voor de patiënt en het ondernemersklimaat van de ziekenvervoerders herhalen wij het voorstel om het niet-dringend patiëntenvervoer op te nemen in de ziekteverzekering, naar analogie met het dringend patiëntenvervoer.

1 juni 202022 april 202023 maart 202016 februari 20204 februari 202029 januari 202011 december 20191 december 201928 juni 201916 mei 2019