Samen werken aan een centraal, dynamisch mobiliteitsplatform

Eén platform voor niet-dringend patiëntenvervoer, een app met duidelijk opvolging van de ritten en een slimme dispatching. Dat zijn de concrete doelstellingen van het EFRO-project ‘Centraal mobiliteitsplatform’. Allemaal om de patiënt optimaal te bedienen. “Dat patiëntenwelzijn is de gedeelde visie die alle partners samen rond tafel brengt.”

Dat de kwaliteit en de organisatie van het niet-dringend patiëntenvervoer impact heeft op heel wat actoren staat vast. Logisch dus dat een pilootproject hierrond ook heel wat partners bijeen brengt. Met POM Limburg als neutrale coördinator. Samen met de ziekenfondsen, Mutas, Vlaamse patiëntenverenigingen en Belgambu zetten ze een pilootproject op voor een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching. Het project moet uiteindelijk leiden tot een systeem voor alle types niet-dringend patiëntenvervoer, maar de effectieve testcase zal om praktische redenen enkel gebeuren voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Later kan de Vlaamse overheid het systeem uitbreiden met het zittend- en rolstoelpatiëntenvervoer.

Vanuit constructief overleg

De nood aan een centraal planorgaan voor niet-dringende ritten zette de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer in actie om het EFRO-project aan te vragen. EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat zulke ideeën mee brandstof geeft. POM Limburg werd aangesproken als coördinator. “Dit project past perfect in ons takenpakket als Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij”, zegt Nele Buysmans, die het project opvolgt. “We willen de economie van onze provincie aanzwengelen via innovatieve projecten. Digitale versnelling is daarbij een van de belangrijke uitgangspunten. Het centraal platform, de app die ontwikkeld wordt en het dynamische karakter van de dispatching sluiten daar naadloos bij aan.”

Het samenspel van die factoren moet leiden tot een vlotter verloop van het niet-dringend patiëntenvervoer, maar vooral ook voor eenduidige en transparante communicatie. Heldere informatie voor de patiënt, de patiëntenvervoerder en de zorgverstrekker. En daar wordt iedereen beter van.

“De medische beslissingsboom wordt onze eerste concrete tool om verder uit te rollen.”

De ideale proeftuin

Limburg bleek de meest geschikte proeftuin om de krijtlijnen van het centrale mobiliteitsplatform uit te zetten. “Niet omdat de nood hier groter is,” benadrukt Nele, “maar omdat we op logistiek vlak als één mobiliteitszone werken. Dat maakt dat we snel kunnen schakelen, ook in complexe omstandigheden. Hier komt vervoer en zorg samen en dat creëert een unieke context.” Na het pilootproject koppelt POM Limburg terug naar de overheid. Met concrete resultaten, bevindingen en aanbevelingen.

Die terugkoppeling moest eind dit jaar plaatsvinden. Maar ook op dit EFRO-project heeft COVID-19 zijn impact. Daardoor staat POM Limburg minder ver dan initieel verwacht. De looptijd van de testcase is met een halfjaar verlengd, tot midden 2022. Zo streven alle partners ernaar om doortastende en werkbare resultaten voor te leggen. “De eerste tool staat bijna op punt”, licht Nele Buysmans toe. “We stelden een medische beslissingsboom op, die nu in de praktijk getest wordt. Een calltaker gebruikt dat schema om elke specifieke patiënt eenvoudig en efficiënt aan het meest geschikte soort vervoer te koppelen. Eens die beslissingsboom ook door artsen medisch gevalideerd is, dragen we die over naar de Vlaamse overheid en kunnen zij dat uitrollen naar andere provincies als ze dat wensen. Niet-Limburgse verenigingen moeten dus zeker niet wachten tot halfweg volgend jaar om zelf gebruik te maken van de resultaten.”

Slimme dispatching voor maximaal comfort

Het kroonjuweel van het EFRO-project wordt de intelligente dispatching. Een slimme en dynamische planning, die ritten in realtime aanpast volgens de actuele vraag en aanbod. Staat een wagen in de file, heeft een vervoersdienst pech onderweg of annuleert een patiënt zijn rit? Dan wordt het rittenschema hertekend naar een efficiëntere oplossing. “Daar wordt vooral de patiënt zelf beter van. Bovendien vermijden we te veel lege kilometers, wat ook goed is voor het milieu”, weet Nele Buysmans. “Het in kaart brengen en het delen van de verschillende visies tussen partners brengt sowieso al verduidelijking. Het zijn de eerste grote stappen richting verbetering van het niet-dringend patiëntenvervoer. Elk van de stakeholders rond de tafel heeft het comfort van de patiënt in zijn achterhoofd. Dat gemeenschappelijk doel is de solide basis voor open communicatie en constructieve samenwerking. We trekken allemaal aan hetzelfde zeel. We zijn dan ook positief ingesteld over de huidige stand van zaken en vooral over wat het komende jaar zal brengen.”