“Ook in hertekend landschap plaats voor kleinere spelers”

Wat Belgambu verwacht van 2024? Dat het een uitdagend jaar wordt voor de sector. Dat betekent tegelijk een nieuw jaar waarin het zijn taak als beroepsorganisatie kan waarmaken en zijn rol als constructieve onderhandelingspartner verder kan uitdragen. “We capteren verhalen en uitdagingen op de werkvloer en injecteren die in het debat.”

Dat er in 2023 heel wat in beweging was binnen de sector van het patiëntenvervoer is een understatement. Enkele knopen werden ontward en doorgehakt, helaas niet altijd met de input van Belgambu. “Drie van die beslissingen zullen in het nieuwe jaar een merkbare impact hebben op onze leden en hun werking”, zegt Belgambu-voorzitter Kenneth Arkesteyn. “Elk op hun eigen manier, maar met een cumulatief effect.” Die drie beslissingen zijn de inkanteling van het dringend interhospitaal patiëntenvervoer binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, de kosten van het niet-dringend interhospitaalvervoer die de ziekenhuizen op zich dienen te nemen met een impact op de organisatie van dit niet-dringend patiëntenvervoer  en het protocolakkoord van eind 2023 rond de intermediaire ziekenwagens.

Blijven wegen op het debat

De missie van Belgambu voor 2024 is leden blijven informeren, belangen verdedigen en vooral niet vergeten worden als sector. “We willen vaker betrokken worden bij de besluitvorming”, benadrukt Thom Cleymans, ondervoorzitter Vlaanderen. “Door mee aan tafel te schuiven, wegen we op het debat en waken we erover dat onze sector niet vergeten wordt. Belgambu mee aan tafel vragen moet een logische reflex zijn als het over patiëntenvervoer en eventhulpverlening gaat. Dat laatste kan niet langer draaien op een sandwich en een cola. Er is nood aan een regelgevend kader en een realistisch budget voor deze dienstverlening.”

Dat de kennis en data van Belgambu een meerwaarde zijn voor de besluitvorming, blijkt uit het protocolakkoord voor intermediaire ziekenwagens. In bepaalde regio’s zijn beslissingen gebaseerd op foute info. “Terwijl wij als erkende beroepsorganisatie de correcte gegevens hebben. Spijtig dat we niet geconsulteerd werden”, aldus Kenneth. Een oproep dus aan alle beleidsmakers om de waardevolle kennis bij Belgambu in te zetten.

Met concrete cijfers maakt Belgambu het verschil. Ondervoorzitter voor Wallonië, Bruno De Meue: “De afgelopen jaren toonden we dat we ons op feiten baseren en niet op emoties. Belgambu treedt op als vertaler van emotie op het werkveld naar ratio in het overleg, met praktijkgerichte oplossingen en onderbouwde voorstellen. Zo worden we meer en meer een partner van de overheid, maar er is nog een hele weg af te leggen.”

Onvermijdelijke schaalvergroting

Naast wegen op het beleid, zet Belgambu bewust in op het informeren en begeleiden van leden. Zonder daarbij marktcorrigerend te werken. “In de gezondheidszorg zien we een duidelijke trend naar schaalvergroting en ook onze sector is daar niet immuun voor”, zegt Kenneth Arkesteyn. “We willen dat niet verhinderen, wel onze leden ondersteunen in die transitie. Zij moeten hun plaats vinden in een hertekend zorglandschap en uitzoeken hoe ze hun organisaties gezond houden.” Dat betekent niet dat kleinere patiëntenvervoerders eruit gaan. “Een oefening naar efficiëntie, zoals een centrale dispatching, staat gelijk aan minder wagens en minder lege kilometers, maar niet aan minder diensten”, benadrukt penningmeester Peter Smolders. “Door een gelijk speelveld te creëren met een eerlijk en werkbaar wettelijk kader en dito financiering, worden grote, middelgrote en kleine organisaties evenwaardige partners.”

Al liggen de wortels van een betere werking en een kwalitatieve dienstverlening een stuk dieper. Patiëntenvervoer moet gezien worden als een volwaardige schakel binnen de zorgketen. “In Frankrijk is dit al zo, bij ons helaas niet”, weet Jean-François Verlinden, ondervoorzitter Brussel bij Belgambu. “We blijven ijveren voor een sterkere positie binnen het zorgverhaal. Onze diensten zijn cruciaal om toegankelijke zorg voor iedereen te realiseren.”

Een commissaris voor patiëntenvervoer?

Een grondige herziening van het hele patiëntenvervoersysteem dringt zich op. Om die transformatie succesvol te maken, is een globale aanpak nodig. Kenneth Arkesteyn: “Mogen we ijveren voor een commissaris voor al het patiëntenvervoer zowel het dringend als niet-dringend? Zoals de coronacommissaris kan die van bovenaf en met een brede visie de dingen aanpakken.” Het bestuursorgaan is het unaniem eens over de nood aan structurele veranderingen. Uiteraard zijn al belangrijke stappen gezet, zoals de beroepskwalificaties in Vlaanderen. “In 2024 komen de bijhorende opleidingen hopelijk ook effectief van de grond. Het is slechts een van de nagels waarop we blijven kloppen de komende maanden.”