Beroepskwalificatie als belangrijk kwaliteitslabel

Een intensief overlegtraject  in heel goede verstandhouding met af en toe een discussie mondt uit in duidelijke beroepskwalificaties. Belgambu was een drijvende kracht om onder begeleiding van onderwijsadviseur Inge Biot beroepskwalificaties op te stellen voor eventhulpverleners, ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer en hulpverleners-ambulanciers. “De lijst van competenties zal de kwaliteit van de hulpverlening voor de patiënten enkel ten goede komen.”

De nieuwe beroepskwalificaties leggen gedetailleerd vast wat je moet kennen en kunnen om specifieke functies in het patiëntenvervoer uit te oefenen. De documenten zijn opgemaakt en teruggekoppeld naar het werkveld. Binnenkort komen ze voor de validerings- en inschalingscommissie. Worden de beroepskwalificaties daar goedgekeurd, dan passeren ze nog bij de Vlaamse regering en worden ze gepubliceerd voor ze door het werkveld gebruikt kunnen worden. Als onderwijsinstellingen of opleidingsorganisaties een opleiding voor eventhulpverlener, ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer en/of hulpverlener-ambulancier willen organiseren, vormen de beroepskwalificaties een solide basis. De weg naar de vaardigheden en kennis die in een beroepskwalificatie vastgelegd worden, bepaalt elke onderwijsinstelling of opleidingsorganisatie zelf. “Voor ons is dit een belangrijke stap”, benadrukt Belgambu-voorzitter Kenneth Arkesteyn. “Erkende opleidingen met uniforme kwaliteitscriteria en -controles leiden tot meer kwaliteit in de prehospitaalzorg. Zowel in het patiëntenvervoer als bij de hulpverlening op evenementen zoals festivals of sportwedstrijden.”

Voordelen in de praktijk

Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer en hulpverlener-ambulancier zijn federaal vastgelegde zorgberoepen. Eventhulpverlener is dat voorlopig nog niet. Voor alle drie de profielen is een beroepskwalificatie een grote meerwaarde. Zeker als ze breed gedragen is door de sector. Belgambu schoof mee aan tafel als vertegenwoordiger en spreekbuis van de sector. Een constructieve samenwerking, zo ervaarde onderwijsadviseur Inge Biot. “Kenneth en zijn collega’s waren erg gedreven. Ze ijveren al jaren voor deze beroepskwalificaties. Door al hun research, voorbereidingen en dossierkennis hadden ze een andere kijk. Als externe adviseur nam ik hun kennis en expertise heel graag mee in het denkproces. We waren heel open tegen elkaar, waardoor we stilaan naar elkaar toe groeiden. We noemden de dingen bij naam, daar hou ik van.” “Het gemeenschappelijke doel bleef ons motiveren, ook al waren er hobbels in de weg”, beaamt Kenneth.

De beroepskwalificaties hebben meerdere voordelen. Ze laten onder meer toe om ambulanciers uit andere landen te toetsen aan de nationale vereisten en indien nodig ontbrekende competenties aan te vullen. Werken met eenzelfde referentiekader maakt een eenvoudige overschakeling tussen verschillende onderwijsniveaus mogelijk. Iemand die de competenties al op zak heeft kan via EVC (Erkennen van Verworven Competenties) een beroepskwalificatie behalen. “Als je alle competenties beheerst en succesvol een test aflegt, ontvang je een bewijs van beroepskwalificatie”, legt Inge Biot uit. “Zo functioneert de beroepskwalificatie meteen ook als een kwaliteitslabel voor de sector en een garantie voor de patiënt.”

Nood aan een tolerantieperiode

Belgambu dringt er al sinds 2019 bij verschillende overheden op aan om een kwaliteitsvolle opleiding voor ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer uit te werken. De progressie in het dossier was onvoldoende. Kenneth Arkesteyn: “Daarom namen wij zelf het initiatief om naar het kabinet Weyts, minister van Onderwijs, te stappen. Na enige tijd nam Inge Biot contact met Belgambu op om van de beroepskwalificaties werk te maken. De werkzaamheden van de werkgroep leveren een degelijk resultaat op, maar ondertussen is de federale visumplicht voor het zorgberoep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer van toepassing. De eerste opleidingen in het kader van deze beroepskwalificatie zullen er ten vroegste in september 2022 zijn. We rekenen daarom op enig realisme bij onze overheden. We vroegen bijvoorbeeld aan het Agentschap Zorg & Gezondheid en kabinet Beke om een tolerantieperiode in te bouwen, waarin dit niet afgestraft wordt. Onze patiëntenvervoerders zouden in tussentijd terugvallen op het attest van 24 uur EHBO. Op middellangere termijn hopen we uiteraard dat het onderwijsveld een opportuniteit ziet om deze beroepskwalificaties te integreren in hun opleidingsaanbod.”

Onderwijsinstellingen die interesse hebben, zullen een aanvraag moeten indienen bij het ministerie van Onderwijs. Dat omvat diverse onderdelen, waaronder aantonen dat jongeren arbeidskansen hebben in de sector. Met de schaarste van werkkrachten voor patiëntenvervoer zal dat laatste alvast geen probleem zijn.