#6 Verplichte vergunning voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer

Sinds 1 juli 2021 kunnen enkele vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend patiëntenvervoer uitvoeren. Ziekenwagendiensten konden vanaf 1 december 2019 een aanvraag indienen om een audit te laten uitvoeren. Onder meer Vinçotte werd hiervoor als gemachtigde en onafhankelijke controleorganisaties aangesteld.

De vergunning is nodig om zo het niet-dringend liggend patiëntenvervoer beter te reglementeren en de kwaliteit ervan te waarborgen. Van de vergunde ziekenwagens behoren 76,2 procent toe aan Belgambu-leden. Zo’n 51 ziekenwagendiensten haalden binnen de deadline een vergunning voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer.