Ambulance FirstCare

In welke domeinen is je organisatie actief?

We staan in voor niet-dringend zittend, rolstoel- en liggend patiëntenvervoer, intercampusvervoer, intermediair vervoer en vervoer voor huisartsenwachtposten We zijn actief in West-Vlaanderen en hebben contracten met bijna alle West-Vlaamse ziekenhuizen. Daarnaast werken we ook voor Mutas en Imens.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

In totaal beschikken we over 45 voertuigen. Daarin zitten 17 ambulances voor liggend vervoer, vijf hiervan gebruiken we voor intermediair vervoer. De andere voertuigen zijn bestelwagens waarmee we rolstoelgebruikers of zittende patiënten vervoeren. Onze vloot bestaat alleen uit recente voertuigen. Zo bieden we gedegen kwaliteit aan de ziekenhuizen en aan onze patiënten, met alle hedendaags comfort.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

De ouders van huidig zaakvoerder Caro Travers richtten FirstCare op in 1989. Zo’n vier jaar geleden nam Caro samen met haar man Thomas het bedrijf over. Al dertig jaar lang staat de zorg voor de patiënt centraal en reiken we passende vervoersoplossingen aan voor de sector. Ongeacht het type transport – of het nu gaat om een huisarts vervoeren naar een patiënt, een beademde patiënt vervoeren tussen ziekenhuizen of een labostaal vervoeren – we streven steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. We zetten hard in op stiptheid, correctheid en transparante communicatie naar ambulanciers en ziekenhuizen. Lopen we vertraging op, dan melden we dit steeds tijdig vooraf. Daarnaast doen we er alles aan om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken. We benaderen iedereen met een glimlach.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

We onderscheiden ons door onze schaalgrootte, onze lokale verankering in West-Vlaanderen en door onze specialisatie in vervoer tussen ziekenhuizen onderling. Hierdoor zijn we sterk aanwezig bij de ziekenhuizen en beperken we de wachttijd voor de patiënt tot een minimum. Dagelijks sturen vier dispatchers alle wagens aan vanuit ons kantoor in Ieper. Ook dat heeft een positief effect op wachttijden. Daarnaast zetten we sterk in op hoogwaardige service. We specialiseren ons meer en meer in verpleegkundig en medisch begeleid transport. In onze vijf ambulances voor intermediair vervoer zetten we banaba-verpleegkundigen in voor verpleegkundig begeleid transport. Zij hebben de nodige expertise om patiënten met een complexere pathologie te ondersteunen tijdens de rit. We streven steeds naar een optimale dienstverlening voor onze patiënten en ziekenhuizen, zodat elk transport vlot en efficiënt verloopt.

Waarom ben je lid van Belgambu?

We geloven sterk in de meerwaarde van Belgambu om de belangen van onze sector te behartigen. De beroepsorganisatie heeft de nodige autoriteit om een verschil te maken op het politiek niveau in België. Zeker met de druk op de sector en op de prijzen bewijst Belgambu zijn meerwaarde, voor elk type organisatie – groot of klein. Bovendien was de moeder van Caro vroeger lid van de raad van bestuur en dus is er al heel lang een link met de organisatie.


Ambulancedienst ACL-ACK

In welke domeinen is je organisatie actief?

We staan in voor niet-dringend patiëntenvervoer in de provincie Antwerpen en voorzien liggend, zittend en rolwagenvervoer met aangepaste voertuigen. Verder hebben we vier posten bij de dienst 112, waarvan twee in de regio Kontich. In deze regio voeren we dringend patiëntenvervoer uit bij ongevallen of ziektegevallen in huis. De andere post omvat het vervoer voor de gedwongen opnames in de provincie Antwerpen, zolang dit opnames met een niet-dringend karakter zijn. We zijn momenteel de enige die dit aanbieden. We zijn ook in staat internationaal ziekenvervoer uit te voeren en hebben hiervoor contracten afgesloten met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We hebben zestien ziekenwagens voor niet-dringend patiëntenvervoer, twaalf aangepaste wagens voor rolwagenvervoer en 5 ambulances uitgerust voor 112-interventies. Dit wagenpark is volledig up-to-date en we zijn volop bezig om dit verder uit te breiden, voor elk type voertuig.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Als jongvolwassene was zaakvoerder François Oliviers actief als vrijwillige ambulancier vanuit een drang om mensen in nood te helpen. Iets wat hem bijzonder veel voldoening gaf. In oktober 1991 startte hij het ambulancecentrum in Lier (ACL) op, in navolging van de gelijknamige dienst in Kontich (ACK). Vier jaar later nam hij ACK over en zo ontstond ACL-ACK. Daarna kwam ook EMA (Europe Medical Assistance) erbij, met internationale focus. Momenteel zijn 69 personen actief in onze organisatie, waaronder François’ zoon. Onze kernwaarden zijn een correcte dienstverlening met aandacht en respect voor alle betrokkenen, en een transparante manier van werken, zowel intern als extern.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Bij ons staan de zorgvragers centraal. Onze medewerkers hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk hen geven wat ze nodig hebben. We ijveren er elke dag naar om hen zo goed mogelijk te begeleiden, met een correcte service en zo laag mogelijke wachttijden. In onze sector spenderen zorgvragers vaak al veel tijd in een zorginstelling, vandaar dat we er echt op hameren het vervoer ernaar en ervan zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Belgambu biedt ons als associatie enorm veel voordelen. Onze belangen worden beter behartigd en we worden ondersteund in alle mogelijke uitdagingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Onze sector is zo beter vertegenwoordigd en heeft meer slagkracht. Iets wat we op het terrein voelen.


Ziekenvervoer Vandenbrande

In goede handen bij: Ziekenvervoer Vandenbrande

In welke domeinen is je organisatie actief?

We verzorgen zowel niet-dringend zittend-, rolstoel- en liggend patiëntenvervoer alsook het patiëntenvervoer in een intermediaire ziekenwagen. Dat laatste doen we als ondersteuning voor de Neonatale Intensive Care Unit van AZ Sint-Jan in Brugge. We zijn actief in de regio Brugge – Oostkust – WE40 (Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke).

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We hebben een vloot van vijf ambulances. Daarvan zijn er twee volledig en specifiek uitgerust voor het neonataal vervoer vanuit AZ Sint-Jan in Brugge. De andere drie ambulances worden dagelijks ingezet voor niet-dringend liggend vervoer. Al onze ambulances zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Verder zetten we elke dag achttien rolstoelwagens en drie personenwagens in.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Ons bedrijf voert al meer dan 64 jaar patiëntenvervoer uit in de regio Brugge – Oostkust – WE40. Stichter Jozef Vandenbrande begon in 1957 met vervoer vanuit het toenmalig ziekenhuis in Beernem. Onder de leiding van Christine, André en Jacqueline Vandenbrande groeide de zaak uit tot een vaste waarde in onze regio. Ondertussen staat, met Matthias en Lorenz, de derde generatie aan het roer. Vanuit onze dispatching in Beernem sturen we onze chauffeurs en ambulanciers dynamisch aan. Binnenkomende ritten worden direct behandeld, om de druk voor ziekenhuizen, aanvrager of Mutas te verlichten. Stiptheid, betrouwbaarheid en kwalitatief ziekenvervoer dragen we hoog in het vaandel.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

We bieden onze dienst bewust aan in onze eigen regio om te vermijden dat een patiënt te lang moet wachten na een behandeling of consultatie. Pre-hospitaalvervoer is voor vele patiënten geen pretje. Toch proberen we het zo aangenaam mogelijk te maken door onze patiënt snel en veilig thuis te brengen door onze opgeleide chauffeurs en ambulanciers. Om die reden gebruiken we ook geen grote rolstoelbussen. Ondanks de zeer hoge druk slagen we erin om een goede sfeer te behouden binnen ons bedrijf. Hier zijn we dan ook zeer trots op.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Het ziekenvervoer staat tegenwoordig zwaar onder druk door de hoge kostprijzen en de pandemie. Enkel en alleen door samen oplossingen te zoeken, komen we er sterker uit. Belgambu vestigt de aandacht op allerhande problemen binnen het patiëntenvervoer en we kunnen steeds bij hen ten rade kunnen. Belgambu haalt onze sector uit de vergeethoek en zet ons op de kaart.


Ambulance Service Filip (ASF)

In goede handen bij: Ambulance Service Filip (ASF)

In welke domeinen is je organisatie actief?

We zijn een privé-ambulancedienst uit Aalst, actief in niet-dringend patiëntenvervoer en verzorgen zowel zittend, liggend als rolstoelvervoer. We voeren hoofdzakelijk ritten uit met vertrek en/of aankomst in de eerstelijnszone Regio Aalst. Naast patiëntenvervoer werken we ook samen met de huisartsenwachtpost in de regio Aalst, waarbij onze chauffeur de huisarts veilig op huisbezoek rondbrengt. Al jaren zetten we in op kwaliteitsvol ziekenvervoer met professioneel geschoold personeel en een degelijk onderhouden wagenpark. Onze firma werd als eerste in Vlaanderen vergund als dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Iets waar we bijzonder fier op zijn.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We beschikken over zeven ambulances. Alle ziekenwagens zijn vergund voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Drie van deze ambulances zijn specifiek uitgerust voor dringend vervoer. Hiermee voeren we dringende interhospitaal-ritten uit. Daarnaast hebben we ook drie aangepaste voertuigen voor zittend- en rolstoelvervoer.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Ambulance Service Filip werd opgericht in 2007 door Filip van Liefferinge als eenmanszaak. Filip werkte voordien als verpleegkundige op de dienst spoedgevallen van het OLV ziekenhuis in Aalst. In 2008 stapte Tom De Coster, toen ook aan de slag als spoedverpleegkundige in hetzelfde ziekenhuis, mee in de onderneming en richtten we een vennootschap op. Behalve de twee zaakvoerders werken momenteel nog zes verpleegkundigen, acht ambulanciers en vier chauffeurs voor het zittend- en rolstoelvervoer in het bedrijf.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

We verschillen niet veel van andere ambulancediensten die instaan voor kwaliteitsvol ziekenvervoer. We voorzien een permanentie van zes uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds voor niet-dringend vervoer. Voor dringende interhospitaal-opdrachten zijn we 24/7 bereikbaar. Met ons gemotiveerd team van vaste medewerkers bouwden we een goede reputatie uit in onze regio.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Een beroepsvereniging is essentieel binnen elke sector om de belangen van zijn leden te verdedigen. We merken bijvoorbeeld dat zowel de mutualiteiten, de ziekenhuizen als privépersonen meer en meer flexibiliteit verwachten en dat het aantal last-minute aanvragen voor niet-dringend vervoer toeneemt. Toch staat daar geen correcte vergoeding tegenover. Individueel kan je dat als bedrijf niet altijd goed counteren, maar als groep sta je sterker. Daarom geloven we in de kracht van het Belgambu-netwerk. Ons lidmaatschap bij Belgambu maakt ook mogelijk dat we in contact komen met collega’s in de sector, wat zeer interessant is voor ons.


Siwha vzw

In goede handen bij: Siwha vzw

In welke domeinen is je organisatie actief?

Siwha vzw (Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen) is de ziekenwagendienst van de haven van Antwerpen. Het team is samengesteld uit hulpverlener-ambulanciers en urgentieverpleegkundigen. Naast een beroepskern van een veertigtal medewerkers, zet Siwha tijdens de weeknachten en de weekendshiften ook vrijwilligers in. Siwha voorziet de aangesloten havenarbeiders en de havenbedrijven in alle dringende en niet-dringende medische hulpverlening, acute psychosociale bedrijfsopvang bij (bijna) levensbedreigende en dodelijke arbeidsongevallen, EHBO-opleidingen en met een uitleen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast werkt Siwha ook als ziekenwagendienst voor de NC112 Antwerpen en worden de ziekenwagens ingezet in de nabijgelegen woonkernen.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

Siwha beschikt over vijf ziekenwagens en vijf mobiele hulpposten. De ziekenwagens staan uiteraard in voor de dringende interventies. De mobiele hulpposten worden breder ingezet, zoals voor plaatselijke zorgen (snijwonde, omgeslagen voet,…). Daarnaast worden deze voertuigen eventueel ingezet als begeleidend voertuig voor externe hulpdiensten of als vervoermiddel om een first responder, een interventie-ondersteuner of een urgentie-verpleegkundige ter plaatse te krijgen.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Siwha is een onderdeel van de Cepa-groep. Deze overkoepelende organisatie bestaat uit verschillende dienstverleningen. Binnen deze groep staat Siwha in voor de hulpverlening.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Siwha heeft zich naast de basishulpverlening volledig georganiseerd naar de noden van de haven als werkterrein. Het havengebied kent aparte gebruiken en regels en bijzondere arbeidsrisico’s. De interventievoertuigen van Siwha zijn onder meer extra uitgerust met reddingsvesten, vluchtmaskers, valharnassen en een paraguard stretcher. Daarnaast is er de aparte flexibele inzet van onze personeelsleden en voertuigen. Nog uniek aan Siwha is haar actieve inzet in de acute psychosociale bedrijfsopvang in geval van (bijna) levensbedreigende en dodelijke arbeidsongevallen

Waarom ben je lid van Belgambu?

We stellen het vertrouwen in Belgambu dat ze als centraal contact de ziekenwagendiensten proactief in kennis stellen van belangrijke aandachtspunten om in professionele hulpverlening te blijven voorzien. Verder betekent de aansluiting bij Belgambu dat we laagdrempelig bij hen terecht kunnen met allerlei sector gerelateerde vragen.


Ambuce

In goede handen bij: Ambuce

In welke domeinen is je organisatie actief?

We bieden transportoplossingen voor bijna elke vorm van pre-hospitaal transport: zittend, rolwagen en liggend niet-dringen patiëntenvervoer, maar ook dringend en gespecialiseerd vervoer. Daarnaast helpen we urgentiediensten buiten het ziekenhuis opzetten, zoals op de luchthaven van Zaventem, waar we ook PRM-diensten verzorgen. Ambuce voert ook medische interventies uit op evenementen en zet sterk in op het educatieve luik. Zowel intern als extern geven we erkende opleidingen. Tot slot verzorgen we het vervoer voor huisartsen van wacht van de huisartsenwachtpost naar hun huisbezoeken, zowel voor hun veiligheid als voor eventuele ondersteuning bij de zorgverlening.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

In totaal hebben we zo’n 230 voertuigen, waarvan 156 ziekenwagens. Als marktleider zorgen we actief mee voor de vernieuwing in de sector. We helpen heel wat producten testen en ontwikkelen in samenwerking met mutualiteiten, ziekenhuizen en de patiënt. Zo willen we de kwaliteit en de efficiëntie blijven verbeteren. Toen ze net op de markt waren, implementeerden wij de multi-purpose vehicles al. Onze ziekenwagens zijn ook stuk voor stuk high-end, zeker wanneer je kijkt naar de voertuigen voor dringend gespecialiseerd vervoer, zoals de uitrusting van onze neonatale wagens.

Wie of wat is je organisatie en waar staat ze voor? Beschrijf je organisatie?

Ambuce focust op kwalitatief en efficiënt patiëntenvervoer. We willen tevreden klanten vervoeren. Daarbij is timing de grootste uitdaging. De vraag naar patiëntenvervoer is heel variabel en vertoont sterke pieken. Bovendien ben je als vervoerder afhankelijk van externe factoren, zoals het verkeer bij niet-dringende ritten. We blijven elke dag zoeken hoe het beter kan.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Als marktleider werken we op een andere manier dan kleinere vervoersorganisaties. We hebben een eigen dispatching, eigen kwaliteitslabels en evaluatiesystemen. Zo is het professionalisme binnen onze organisatie perfect omkaderd.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Zelf was ik ooit stichtend lid van Belgambu, ondertussen ben ik erevoorzitter. We werden geconfronteerd met uitdagingen die we samen moesten aangaan, grote en kleinere dienstverleners met vereende krachten. We zijn toen aan tafel gaan zitten met de vraag “Hoe lossen we dit op als sector en worden we er allemaal beter van?” Belgambu strijdt nog steeds voor essentiële zaken, waar de politiek nog niet mee bezig is. Als beroepsorganisatie omkadert Belgambu de essentiële stiel van ziekenvervoer op een positieve en creatieve manier.


Ambulancedienst Beerse

In goede handen bij Ambulancedienst Beerse

In welke domeinen is je organisatie actief?

Onze organisatie focust op het dringend patiëntenvervoer, aangestuurd via de noodcentrale 112. In de beginjaren deden we ook niet-dringende ritten. Toen de kostenstructuur daar teveel onder druk kwam te staan, besloten we ons voortaan enkel op het dringend patiëntenvervoer toe te leggen.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

Er staat altijd één voertuig klaar om onmiddellijk uit te rukken. Daarnaast hebben we een reservevoertuig. Momenteel wordt er een nieuwe ambulance omgebouwd voor ons. Die wordt dan ingezet voor de onmiddellijke uitruk en het huidige primaire voertuig wordt reserve. Ons voertuig komt van bij Visser uit Leeuwarden in Nederland en zal een Delfis ambulance zijn. Net zoals onze andere ambulances. Je ziet deze voertuigen in ons land niet zoveel rijden. Nochtans zijn er een aantal voordelen. De binnenkant is afgewerkt in ABS materiaal, in tegenstelling tot klassieke ambulances met een houten inrichting. Dat betekent minder gewicht, maar vooral een veiliger interieur.

Wie of wat is je organisatie en waar staat ze voor? Beschrijf je organisatie?

Ambulancedienst Beerse vzw is in 1973 opgericht, door enkele mensen van Beerse. We bestaan dus bijna 50 jaar. In de jaren 70 richtten we de organisatie op met als doel mensen in nood te helpen. Ons team bestaat momenteel uit twee personeelsleden en een hele groep van 40 gemotiveerde vrijwilligers. Daarvan is twee derde ambulancier en één derde verpleegkundige. We rijden voornamelijk in Beerse, Vosselaar, Merksplas, Rijkevorsel en Lille. Is er in een van de omliggende gemeentes een ambulance op interventie, dan springen we daar uiteraard ook bij.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Onze voertuigen zijn beter uitgerust dan de standaard vereisten. Dat motiveert onze medewerkers ook. Ze kunnen op elk moment echt de hulp bieden die ze willen, met het nieuwste materiaal om zo de beste zorg aan de patiënt te kunnen geven. Meestal rijdt een verpleegkundige mee met de ambulance. Zo kunnen we een nog betere zorg bieden als dat nodig is.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Belgambu komt op voor onze belangen. Momenteel zijn ze vooral pijnpunten in het niet-dringend patiëntenvervoer aan het oplossen, maar enkele jaren geleden lag de focus net op de dringende geneeskundige hulpverlening (112). Ze voelen aan waar de nood het hoogst is en gaan daar aan de slag. Als we problemen of vragen hebben, kunnen we ook bij hen terecht. Ze zijn vrij vlot bereikbaar en sturen ons de goede richting uit.


Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland

In goede handen bij Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland

In welke domeinen is je organisatie actief?

VZM Eeklo biedt quasi alles aan op vlak van patiëntenvervoer. Vroeger verzorgden we ook taxiritten en deden we loodswezen vervoer. De taxi’s zijn jaren terug al weggevallen. Het loodswezen is begin juli van dit jaar gestopt. Nu richten we ons weer volledig op het ziekenvervoer, zowel tijdkritisch als niet dringend.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

Onze vloot bestaat op vandaag uit vijf ambulances, drie grote rolstoelbussen, vier rolstoelwagens en nog eens twee personenwagens. Er zijn ook nog twee extra voertuigen in bestelling via onze nieuwe leverancier in ambulances en rolstoelvoertuigen ‘AMBULAND’. Onze ruime voertuigenpoule geeft ons de nodige flexibiliteit om voor elke patiënt de passende rit te kunnen aanbieden.

Wie of wat is je organisatie en waar staat ze voor? Beschrijf je organisatie?

Ik (Steve de Kousemaeker) ben zaakvoerder van Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland, kortweg VZM Eeklo. Mijn vader richtte het bedrijf in 1991 op, samen met mijn moeder. Als ambulancebegeleider en coördinator in Nederland koesterde hij de droom een eigen firma te runnen. In ons thuisland bleek dat moeilijk, dus verhuisde hij naar hier om zijn ambitie waar te maken. Toen mijn vader in 1998 overleed, volgde ik hem op. Ik reed als kleine jongen al mee met de ambulance. Het was dan ook snel beslist dat ik VZM zou verder zetten. Vanuit Eeklo sturen we onze voertuigen op weg in de ruime regio. Het doel is steeds de patiënt op de beste manier en met de beste zorgen te vervoeren. Tijdkritisch of niet dringend, gespecialiseerd of niet gespecialiseerd. Of het nu naar een onderzoek, een opname, tussen ziekenhuizen of wat dan ook is.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Onze Nederlandse achtergrond speelt ongetwijfeld een rol. Van bij de start heb we de nadruk gelegd op hoge kwaliteit. Daar gaan we traditioneel enkele stappen verder in dan de geldende wetgeving. We leiden ons personeel professioneel op. Van een EHBO-cursus voor onze chauffeurs van het zittend of rolstoelpatiëntenvervoer tot verpleegkundigen die bij ons in dienst zijn om ritten te begeleiden. Zeker in de beginjaren maakte dat vaak een groot verschil. Ondertussen is het moeilijker geworden om ons op dat vlak te onderscheiden. Toch zien we dat onze kwaliteitsbelofte loont. Bijna dag op dag 29 jaar later – sinds 2 juli 2020 – hebben we onze vergunning behaald voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Voor Belgambu waren er al andere beroepsverenigingen waar we lid van waren. Mijn vader heeft er altijd een punt van gemaakt om mee te ijveren voor een werkbare sector. Er moet iets gebeuren om ervoor te zorgen dat we ons werk op een goede manier kunnen blijven doen. Moeten we er steenrijk van worden? Neen. Willen we graag op een eerlijke, werkbare manier onze boterham verdienen? Absoluut. En dat kunnen we niet alleen. Belgambu voert het woord in onze plaats en vecht voor onze belangen. Ikzelf en de hele ploeg van VZM Eeklo dragen die boodschap mee uit en volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet.


Mardena - Ambu 2000

In goede handen bij Mardena bv – Ambu 2000

In welke domeinen is je organisatie actief?

Ambu 2000 voorziet tijdkritiek en niet-dringend liggend ziekenvervoer in samenwerking met contractuele ziekenhuizen en mutualiteiten. Ook particulieren, huisartsen, woonzorgcentra en institutionele overheidsdiensten doen beroep op ons.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

Ambu 2000 heeft vijf ziekenwagens, sinds begin dit jaar erkend door Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarvan zijn drie ambulances in aanvraag voor erkenning als intermediaire ziekenwagen. Onze drie ziekenwagens zijn al voor 95 procent uitgerust conform de minimale wettelijke inhoud van een 112-ziekenwagen. Twee ziekenwagens dienen als ondersteuning voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

We (Christophe Martens en Els De Nauw, red.) zijn allebei zaakvoerders en ook ambulanciers DGH. In 1992 richtten we Ambu 2000 op, een onafhankelijke private ambulancedienst die dringend en niet-dringend patiëntenvervoer verzorgt in de Vlaamse Ardennen, Denderstreek en Pajottenland.

Eind 2000 openden we een bijkomende post in Ninove. Een nieuw tijdperk brak aan in 2011 met de oprichting van Mardena. Beide ondernemingen blijven zelfstandig opereren, maar worden beheerd onder die naam. Begin 2019 verhuisde onze hoofdpost naar de Astridlaan in Geraardsbergen. Van daaruit kunnen we alle regio’s uit ons werkgebied beter bedienen.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Al van bij het begin van ons bestaan, is er 24 op 24 een verpleegkundige DGH en een hulpverlener-ambulancier beschikbaar. Alle ambulanciers, op één na, zijn hulpverlener-ambulancier. Als zaakvoerders delen we al 27 jaar lief en leed met elkaar. We zijn de steunpilaren van een bedrijf dat uitgroeide tot een professionele en betrouwbare dienst.

Ambu 2000 beschikt over een volautomatische elektrische brancard. In Nederland is dit type de standaard, in België eerder de uitzondering. Nochtans zijn ze minder belastend voor de rug van de ambulanciers.

Waarom ben je lid van Belgambu?

We strijden al lang tegen de oneerlijke concurrentie in onze branche. We zijn overtuigd dat een deel van de 112-oproepen uitgevoerd kunnen worden door de erkende ambulancediensten van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat om oproepen die niet levensbedreigend zijn of die minimaal een uur kunnen wachten op een ziekenwagen.

We zien momenteel een misbruik van de 112, omdat die rit de patiënt een forfaitair bedrag van 60 euro kost. Het niet-dringend patiëntenvervoer is daardoor duurder waardoor patiënten de 112 bellen voor een opname in het ziekenhuis. We vrezen dat bij echt levensbedreigende oproepen de dichtstbijzijnde 112-diensten niet beschikbaar zijn en de patiënt die echt hulp nodig heeft hierdoor te lang moet wachten.

We rekenen op Belgambu om deze punten aan te kaarten en hopen dat de overheid snel met oplossingen komt.


ADM Ambulancedienst

In goede handen bij ADM Ambulancedienst

Op welke domeinen is je organisatie actief?

  1. Kliniververvoer
  2. Tijdskritisch vervoer
  3. Niet-dringend liggend vervoer
  4. Rolstoelpatiëntenvervoer
  5. Zittend patiëntenvervoer

Over hoeveel patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie en om welke voertuigen gaat het?

ADM Ambulancedienst beschikt over 3 volledig uitgeruste klinimobiels, 2 ambulances die ingezet kunnen worden voor niet-dringend gecombineerd vervoer en 5 wagens voor rolstoel en zittend vervoer. Het wagenpark wordt voortdurend vervangen en uitgebreid. Op dit moment zijn er twee extra ziekenwagens (1 klinimobiel en 1 voor niet-dringend) in bestelling/ombouw. Voor de bestellingen en het onderhoud van deze wagens doen we beroep op een gespecialiseerde firma, namelijk Asimex uit Kruibeke.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Het is belangrijk dat elkeen die nood heeftaan medisch diagnostische en/of therapeutische zorgen, deze ook kan gekomen en dit op een moment dat de zorgbehoevende hier nood aan heeft. Veelal vereist dit een verplaatsing naar de huisarts, de specialist, het ziekenhuis, … Een probleem waarvoor de zorgbehoevenden vaak gesteld zijn, is het feit dat ze zelf niet kunnen instaan voor het zich verplaatsen en dat ze ook geen hulp hiertoe kunnen hebben vanuit hun omgeving. Anderzijds vergen bepaalde aandoeningen een liggend transport en/of een transport onder toezicht van een (para)medisch opgeleid persoon. In bovengenoemde gevallen willen we deze nood voor de zorgbehoevende kunnen invullen en instaan voor kwaliteitsvol vervoer volgens de wensen van de zorgbehoevende, de familie en/of de (huis)arts. Bovendien willen we dit doen aan een eerlijke prijs voor de zorgbehoevende. Zoals eerder vermeld staat ADM Ambulancedienst staat dus in voor verschillende soorten van vervoer afhankelijk van de behoeften van de patiënt of hulpbehoevende.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

ADM Ambulancedienst is een ervaren, dynamische en flexibele onderneming die garant wil staan voor een kwaliteitsvol en humaan vervoer van patiënten en hulpbehoevenden. De onderneming zet daarom in op degelijk materiaal maar vooral ook op personeel dat opgeleid is volgens strenge voorwaarden. Dit moet de zorgverleners helpen om het hoofd te bieden aan zowel de dagdagelijkse vervoersopdrachten binnen het niet-dringend (liggend) vervoer als tijdens acute situaties die al dan niet opduiken bij vervoer met een kritisch karakter. Als onderneming die instaat voor het vervoer van zorgbehoevende personen stellen we uiteraard de patiënt centraal in onze benadering. De twee meest belangrijke waarden binnen de onderneming zijn patiëntveiligheid & kwaliteitsvolle zorg. Door de dynamische & flexibele ingesteldheid willen we kunnen garanderen dat elkeen die vervoerd dient te worden, dit ook kan vragen. Bovendien zorgen we voor de nodige transparantie via openheid & eerlijkheid. Vanuit menselijkheid gaan we samen met de zorgbehoevende op zoek naar de oplossing die het meest aansluit bij de mogelijkheden van de zorgbehoevende.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Het landschap was heel lang in Vlaanderen toegekend volgens het principe van de zelfregulatie. Vanuit de jaren die het bedrijf al actief is in de sector, was duidelijk dat een dergelijk systeem niet het meest optimale is. Daarom wil ik, mede vanuit de jarenlange ervaring, mee instaan voor een landschap waarin het zorgaanbod afgestemd is op de zorgnood van de patiënt. Let wel, zorgnood is degelijk iets anders dan de zorgwens of zorgvraag van de patiënt of zijn omgeving. ADM Ambulancedienst ijvert voor goed opgeleide medewerkers, die zich ten volle bewust zijn van waar ze mee bezig zijn en er ook de verantwoordelijkheid willen voor opnemen. Goede zorg kan alleen als er tevens goed en voldoende materiaal voorhanden is. Investeren kost echter veel geld en ADM rekent op Belgambu om de prijsonderhandelingen met de overheid en Mutas in goede banen te leiden. Vanuit ADM Ambulancedienst willen we samen met Belgambu dus mee instaan voor kwalitatief patiëntenvervoer waarbij de patiënt centraal staat maar met oog voor de medewerkers.