In goede handen bij: InterHos

VZW InterHos

In welke domeinen is je organisatie actief?

De naam van onze organisatie is voluit VZW InterHos ambulance, first aid and education services. Die naam dekt de lading van wat we doen goed. Het speerpunt is het verpleegkundig begeleid interhospitaal vervoer. Sinds kort verzorgen we ook niet dringend liggend vervoer. Daarnaast zijn we actief voor de hulpverlening op sportwedstrijden of andere events.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We beschikken over twee intermediaire ziekenwagens voor liggend vervoer. Deze worden ingezet voor de interhospitaal ritten en NDLZ ritten. Daarnaast gebruiken we deze voertuigen ook voor de hulpverlening op evenementen.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

VZW InterHos werd in 2020 opgericht door Sven Deschryver en ikzelf, Hervé Lebbinck. We zijn beiden actief in de zorg op kritieke diensten in AZ West in Veurne, Sven als spoedverpleegkundige en ik als arts-intensivist. Met de huidige evolutie van netwerkvorming in het ziekenhuislandschap zal het vervoer tussen ziekenhuizen steeds frequenter voorkomen en is het belangrijk dat een patiënt die een bepaalde ondersteuning nodig heeft deze zorg ook onderweg kan krijgen zodat hij stabiel in het andere ziekenhuis toekomt. In de praktijk zien we hier dagelijks het belang van. Daarom heeft InterHos zich in eerste instantie gericht op het verpleegkundig begeleid vervoer tussen ziekenhuizen. We werken hiervoor vooral met 112-ambulanciers en verpleegkundigen die werkzaam zijn op een kritieke dienst. Zo is de kwaliteit voor een patiënt die tijdens het vervoer uitgebreidere zorg nodig heeft gegarandeerd. We zijn vooral actief in West-Vlaanderen. Sedert 1 januari 2023 hebben we ook onze MUTAS-erkenning en voeren we ook NDLZ ritten uit.

Ook voor de hulpverlening op evenementen werken we met mensen die in de acute zorg werkzaam zijn zodat ook hier steeds een professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening gegarandeerd is. Deze mensen weten door hun praktijkervaring welke middelen prehospitaal moeten ingezet worden en zijn het ook gewoon om buiten het ziekenhuis hulp te verlenen. Bij een event gaan we steeds op voorhand kijken naar de locatie en maken we een risicoanalyse met de organisatie zodat we de dag van het event goed voorbereid zijn en alles vlot verloopt.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Tijdens onze opstart fase van de VZW hebben we via Belgambu veel informatie gekregen over hoe we bepaalde zaken best zouden aanpakken. Daarnaast is Belgambu belangrijk omdat ze als beroepsvereniging in gesprek gaan met de overheid en de gemeenschappelijk belangen van alle ziekenvervoerders behartigen.