Ambulancedienst ACL-ACK

In welke domeinen is je organisatie actief?

We staan in voor niet-dringend patiëntenvervoer in de provincie Antwerpen en voorzien liggend, zittend en rolwagenvervoer met aangepaste voertuigen. Verder hebben we vier posten bij de dienst 112, waarvan twee in de regio Kontich. In deze regio voeren we dringend patiëntenvervoer uit bij ongevallen of ziektegevallen in huis. De andere post omvat het vervoer voor de gedwongen opnames in de provincie Antwerpen, zolang dit opnames met een niet-dringend karakter zijn. We zijn momenteel de enige die dit aanbieden. We zijn ook in staat internationaal ziekenvervoer uit te voeren en hebben hiervoor contracten afgesloten met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We hebben zestien ziekenwagens voor niet-dringend patiëntenvervoer, twaalf aangepaste wagens voor rolwagenvervoer en 5 ambulances uitgerust voor 112-interventies. Dit wagenpark is volledig up-to-date en we zijn volop bezig om dit verder uit te breiden, voor elk type voertuig.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Als jongvolwassene was zaakvoerder François Oliviers actief als vrijwillige ambulancier vanuit een drang om mensen in nood te helpen. Iets wat hem bijzonder veel voldoening gaf. In oktober 1991 startte hij het ambulancecentrum in Lier (ACL) op, in navolging van de gelijknamige dienst in Kontich (ACK). Vier jaar later nam hij ACK over en zo ontstond ACL-ACK. Daarna kwam ook EMA (Europe Medical Assistance) erbij, met internationale focus. Momenteel zijn 69 personen actief in onze organisatie, waaronder François’ zoon. Onze kernwaarden zijn een correcte dienstverlening met aandacht en respect voor alle betrokkenen, en een transparante manier van werken, zowel intern als extern.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Bij ons staan de zorgvragers centraal. Onze medewerkers hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk hen geven wat ze nodig hebben. We ijveren er elke dag naar om hen zo goed mogelijk te begeleiden, met een correcte service en zo laag mogelijke wachttijden. In onze sector spenderen zorgvragers vaak al veel tijd in een zorginstelling, vandaar dat we er echt op hameren het vervoer ernaar en ervan zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Belgambu biedt ons als associatie enorm veel voordelen. Onze belangen worden beter behartigd en we worden ondersteund in alle mogelijke uitdagingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Onze sector is zo beter vertegenwoordigd en heeft meer slagkracht. Iets wat we op het terrein voelen.