In goede handen bij: Ambulance Service ALERT en Hulpdienst ALERT

In welke domeinen is je organisatie actief?

We zijn in twee domeinen actief: het niet-dringend patiëntenvervoer en de ondersteuning bij evenementen. We staan in voor zowel liggend en zittend niet-dringend patiëntenvervoer als voor rolstoelvervoer. Hierbij zijn we actief in de regio’s Mechelen, Bornem, Vilvoorde en Leuven, en doen we ook repatriëringen. Voor evenementen bieden we hulpverlening aan in België en in de buurlanden. Bijvoorbeeld, om Belgische sportorganisaties te ondersteunen bij hun buitenlands event.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

Onze vloot bestaat uit vijf ambulances, uitgerust volgens de normen voor het niet-dringend ziekenvervoer, al bevatten ze iets meer materiaal dan de basisvoorziening en kunnen ze uitgerust worden met monitor, beademingstoestel en een koffer met medicatie. Verder beschikken we over vijf voertuigen aangepast voor vervoer met rolstoelen.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Peter Smolders is de drijvende kracht achter onze organisatie. Vanaf zijn zestien jaar werkte hij vrijwillig bij een ambulancedienst. Na zijn studies verpleegkunde ging hij aan de slag op een afdeling spoed en intensieve zorg. Tot hij de kans kreeg om beroepshalve events te ondersteunen op de ambulancedienst waar hij vrijwilliger was. Daarop richtte Peter in 2010 zijn eigen dienst op, eerst voor evenementen en later voor niet-dringend patiëntenvervoer. In 2020 splitste hij beide activiteiten op tot Ambulance Service ALERT en Hulpdienst ALERT. Vandaag werkt hij samen met onder andere Mutas en i-mens.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

Zoals bij veel concullega’s zetten wij de noden van onze patiënten voorop. We proberen het vervoer voor hen vlot en aangenaam te laten verlopen. Een belangrijk aspect hierbij zijn de wachttijden. Om die minimaal te houden, hebben we een partnerschap met twee andere organisaties. We optimaliseren onze ritten onderling, met als doel een patiënt zo vlug mogelijk op te halen na een consultatie, dialyse, kankerbehandeling of ontslag uit het ziekenhuis. Concreet houdt dit in dat we ritten uitwisselen op basis van wie het snelst ergens aanwezig kan zijn.

Daarnaast speelt onze kleine organisatie in ons voordeel. We zijn goed op elkaar afgestemd en kennen onze vaste patiënten door en door. Ook Peter gaat nog wekelijks de baan op en houdt zo de vinger op de pols van wat er leeft bij onze patiënten. Zo slagen we erin kort op de bal te spelen en onze service hoog te houden.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Vanuit Belgambu worden we goed op de hoogte gehouden van alle wijzigingen in de sector. We zijn actief betrokken, kaarten problemen aan en denken graag mee over mogelijke oplossingen. Er is nog veel werk in onze branche. Daarom is het belangrijk aangesloten te zijn bij een beroepsorganisatie die meer gewicht in de schaal kan leggen om zaken te bekomen.