Ambulance Service Filip (ASF)

In goede handen bij: Ambulance Service Filip (ASF)

In welke domeinen is je organisatie actief?

We zijn een privé-ambulancedienst uit Aalst, actief in niet-dringend patiëntenvervoer en verzorgen zowel zittend, liggend als rolstoelvervoer. We voeren hoofdzakelijk ritten uit met vertrek en/of aankomst in de eerstelijnszone Regio Aalst. Naast patiëntenvervoer werken we ook samen met de huisartsenwachtpost in de regio Aalst, waarbij onze chauffeur de huisarts veilig op huisbezoek rondbrengt. Al jaren zetten we in op kwaliteitsvol ziekenvervoer met professioneel geschoold personeel en een degelijk onderhouden wagenpark. Onze firma werd als eerste in Vlaanderen vergund als dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Iets waar we bijzonder fier op zijn.

Over hoeveel en welk type patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie?

We beschikken over zeven ambulances. Alle ziekenwagens zijn vergund voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Drie van deze ambulances zijn specifiek uitgerust voor dringend vervoer. Hiermee voeren we dringende interhospitaal-ritten uit. Daarnaast hebben we ook drie aangepaste voertuigen voor zittend- en rolstoelvervoer.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Ambulance Service Filip werd opgericht in 2007 door Filip van Liefferinge als eenmanszaak. Filip werkte voordien als verpleegkundige op de dienst spoedgevallen van het OLV ziekenhuis in Aalst. In 2008 stapte Tom De Coster, toen ook aan de slag als spoedverpleegkundige in hetzelfde ziekenhuis, mee in de onderneming en richtten we een vennootschap op. Behalve de twee zaakvoerders werken momenteel nog zes verpleegkundigen, acht ambulanciers en vier chauffeurs voor het zittend- en rolstoelvervoer in het bedrijf.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

We verschillen niet veel van andere ambulancediensten die instaan voor kwaliteitsvol ziekenvervoer. We voorzien een permanentie van zes uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds voor niet-dringend vervoer. Voor dringende interhospitaal-opdrachten zijn we 24/7 bereikbaar. Met ons gemotiveerd team van vaste medewerkers bouwden we een goede reputatie uit in onze regio.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Een beroepsvereniging is essentieel binnen elke sector om de belangen van zijn leden te verdedigen. We merken bijvoorbeeld dat zowel de mutualiteiten, de ziekenhuizen als privépersonen meer en meer flexibiliteit verwachten en dat het aantal last-minute aanvragen voor niet-dringend vervoer toeneemt. Toch staat daar geen correcte vergoeding tegenover. Individueel kan je dat als bedrijf niet altijd goed counteren, maar als groep sta je sterker. Daarom geloven we in de kracht van het Belgambu-netwerk. Ons lidmaatschap bij Belgambu maakt ook mogelijk dat we in contact komen met collega’s in de sector, wat zeer interessant is voor ons.