Uitbreiding fiscaal gunsttarief vrijwillige hulpverlenersambulanciers

Sinds dit jaar is de fiscale wetgeving voor vrijwillige hulpverleners-ambulanciers gewijzigd. De vrijstelling voor vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige leden van de civiele bescherming en vrijwillige hulpverlenersambulanciers geldt dan ook voor opdrachten buiten de dringende geneeskundige hulpverlening.

In de praktijk betekent dat een interessante uitbreiding van de fiscale gunsten voor deze onmisbare groep semi-agoralen. Voor aanslagjaar 2023 bedraagt de geïndexeerde vrijstellingen 6.410 euro.


BIG BAM

Belgambu ontvangt erkenning als beroepsorganisatie

In juni 2019 erkende minister Kris Peeters Belgambu als representatieve beroepsvereniging. Drie jaar later maakt Belgambu een volgende stap, met een officiële erkenning als beroepsorganisatie. In juni 2022 ontvingen we de goedkeuring van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval. Deze erkenning houdt onder meer in dat vanaf 2023 tot en met 2028 voorzitter Kenneth Arkesteyn en Bruno De Meue zetelen in de betrokken sectorcommissie van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. We zijn bijzonder trots op deze erkenning en wensen via deze weg iedereen te bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.

Vlaamse tarieven niet-dringend liggend ziekenvervoer aangepast

Op 14 juni 2022 valideerde de Vlaamse Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer de update van het Möbiusrapport over de kosten van het niet-dringend liggend patiëntenvervoer. Het oorspronkelijke rapport dateert uit 2018. Toen berekende het onafhankelijk expertisebureau Möbius de reële kosten voor het niet-dringend patiëntenvervoer. Deze economische studie gebeurde in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Nieuwe tarieven houden idealiter rekening met de resultaten van deze analyse.

 

Ditmaal zijn de nieuwe kosten en tarieven berekend op de situatie van 1 januari 2022. De verschillende loonindexeringen van na 1 januari 2022 werden hier nog niet in meegenomen. De prijsvork voor het startforfait, dus zonder kilometers, voor een rit in een ziekenwagen bedraagt voortaan € 101,50 tot € 112,20 (01-2022).


BIG BAM

Ledenvoordeel voor ‘Amber’

Belgambu sloot een exclusieve deal af met Endare, ontwikkelaar van de gebruiksvriendelijk software ‘Amber’. Via dat pakket zijn AMBUREG-registraties eenvoudiger dan ooit. Als Belgambu-lid gebruik je ‘Amber’ nu met aantrekkelijke voorwaarden. Gebruiksvriendelijk en tegen een voordelige prijs, een winnende combinatie. Surf voor een eerste kennismaking naar amber-app.be.

Belgambu groeit in Franstalig België

Nieuwe leden vinden gemakkelijker hun weg naar Belgambu, ook in Brussel en Wallonië. We zijn trots dat Belgambu-leden in Wallonië nu al meer dan 200 VTE tewerkstellen. Zo bouwen we verder aan een unieke verzameling van krachten in het patiëntenvervoer en de eventhulpverlening, over de taalgrens heen.


#6 Verplichte vergunning voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer

Sinds 1 juli 2021 kunnen enkele vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend patiëntenvervoer uitvoeren. Ziekenwagendiensten konden vanaf 1 december 2019 een aanvraag indienen om een audit te laten uitvoeren. Onder meer Vinçotte werd hiervoor als gemachtigde en onafhankelijke controleorganisaties aangesteld.

De vergunning is nodig om zo het niet-dringend liggend patiëntenvervoer beter te reglementeren en de kwaliteit ervan te waarborgen. Van de vergunde ziekenwagens behoren 76,2 procent toe aan Belgambu-leden. Zo’n 51 ziekenwagendiensten haalden binnen de deadline een vergunning voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer.


#5 Belgambu nu ook online een knaller!

Misschien was het je al opgevallen: de Belgambu-site steekt in een nieuw jasje. Inclusief een gloednieuw luik voor Bam en natuurlijk ook de gekende ‘Big Bam’.

Ondertussen is ons magazine aan zijn vijfde editie toe. Dat maakt het de vijfde keer dat je boeiende interviews over actuele thema’s van onze sector in handen krijgt. We geven leden, beleidsmakers en mensen met een visie op patiëntenvervoer en eventhulpverlening een forum en slaan bruggen.

Nu ook via ons online platform. Je vindt er alle artikels uit de reeds verschenen Bams. De handige zoekfunctie wijst je de weg. Voor leden voorzien we op Belgambu.be ook extra nuttige informatie., Gewoon even aanmelden met je ledengegevens volstaat.

Scrol, klik en veel leesplezier!


#4 Voordelen Arisco // Gezonde mix van organisaties

Exclusief voordeel voor leden van Belgambu bij Arisco

Arisco zet een exclusieve actie op voor Belgambu. Als lid krijg je 25 procent korting op het aanbrengen van de ‘uiterlijke kenmerken’ van patiëntenvervoer op je voertuigen (striping). Dit geldt zowel voor 112-ziekenwagens, intermediaire ziekenwagen als voertuigen voor niet-dringend patiëntenvervoer. Daarnaast geniet je 10 procent korting op online aankopen in de Arisco-webwinkel.

Voor andere groeperingen van ziekenwagendiensten of patiëntenvervoerders en hun leden geldt dit aanbod niet. Doe er dus je voordeel mee.

Een gezonde mix van organisaties

Belgambu streeft ernaar om alle types organisaties binnen de segmenten van het patiëntenvervoer en de evenementenhulpverlening te bereiken. En dat lijkt te lukken. Bij het in kaart brengen van het actuele ledenbestand tekende Belgambu een gezonde mix op, van kleine tot grote organisaties, berekend op basis van het aantal personeelsleden.

Op het totaal aantal leden is 51 procent een kleine patiëntenvervoerder, 36 procent een middelgrote organisatie en 13 procent een grote organisatie.

Ook in de raad van bestuur zijn die verschillende types organisaties vertegenwoordigd. Kleine en grote organisaties hebben elk één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, voor middelgrote organisaties zijn dat er drie.


#3 Belgambu-leden in de media // Erkenningscommissie ambulanciers

Belgambu-leden verdedigen de sector van het patiëntenvervoer met verve in de media

Op 1 november zat Mikaël Eliot op RTL TVI in het programma C’est pas tous les jours dimanche van Christophe Deborsu. Mikaël hield een pleidooi voor het inzetten van ziekenwagendiensten niet-dringend patiëntenvervoer wanneer er nood is aan capaciteit om COVID-19-patienten te vervoeren. Een dag later was Kenneth Arkesteyn te horen op Radio 1 in De Ochtend bij Xavier Taveirne. Hij maakte er duidelijk dat patiëntenvervoer een miskende schakel is in de zorgketen: ondergewaardeerd, ondergefinancierd en in covidtijden nu ook onderbenut.

Erkenningscommissie ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer van de Federatie Wallonië-Brussel

Minister Valérie Glatigny benoemde op 8 oktober de leden van de erkenningscommissie voor ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer. Ze zijn belast met het verlenen van de verplichte erkenning van ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer. Die erkenning is nodig voor de uitoefening van hun beroep. Van de vier vertegenwoordigers van de ambulanciers zijn er drie lid van Belgambu. Deze commissie is een belangrijke stap naar een goede opleiding voor ambulanciers en essentieel om kwaliteit te garanderen aan de patiënten.


#2 Steun in tijden van corona

Ook tijdens de COVID-19-crisis stond Belgambu klaar voor haar leden. Zo organiseerde de beroepsvereniging verschillende acties om ziekenwagendiensten onder meer te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Twee acties springen daarbij in het oog.

Zo was er de actie in samenwerking met Liqui-Moly, www.liqui-moly.com. Ziekenwagendiensten ontvingen gratis producten ter waarde van 55.000 euro voor voertuigonderhoud, smeerstoffen en additieven. De sector en alle Belgambu-leden zijn Wim Declercq zeer erkentelijk voor deze ondersteunende actie. Wim Declercq is steeds te bereiken via wim.declercq@liqui-moly.com en 0468 12 26 85.

En dankzij een projectgroep getrokken door UZ Gent, UZ Leuven, Janssen Phamaceutica en Zorgnet Icuro kon Belgambu een aanzienlijke hoeveelheid hydroalcoholische oplossing voor het ontsmetten van de handen onder haar leden verdelen, namelijk 100 bidons van 5 liter en 750 pompdispensers van 400 of 500 milliliter. Deze actie werd mogelijk gemaakt door de gewaardeerde inzet van Pieter Hofman, preventieadviseur van het UZ Gent.


#1 Ambulance ASF // Arbeidsreglement

AMBULANCE ASF

Ambulance ASF uit Aalst, een Belgambu-lid, is de eerste ziekenwagendienst in Vlaanderen die een gunstig advies ontving na een audit van de gemachtigde controleorganisatie Vinçotte. Zij kijken nu al uit naar de brief met de vergunning van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De Raad van Bestuur van Belgambu feliciteert Filip Van Liefferinge, Tom De Coster en al hun medewerkers” voor dit mooie resultaat. “De controle gebeurde grondig en correct. Maar na 1 jaar voorbereiding wisten we dat we zouden slagen” wist Tom nog te vertellen.

ARBEIDSREGLEMENT

Een ander Belgambu-lid maakte ons erop attent dat ze in het traject om een vergunning te verkrijgen voor het niet-dringend liggend patiëntenvervoer in Vlaanderen hun arbeidsreglement dienden aan te passen. Handig om te weten.