Maggie De Block: “We moeten blijven investeren in deze levensbelangrijke sector”

De voorbije jaren hebben zijn er grote stappen vooruitgezet om de dringende zorg en het dringend vervoer van patiënten te verbeteren. De afgelopen regeerperiode verdriedubbelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block het budget voor de sector. Tegelijkertijd rekende ze af met de onvoorspelbare facturen die patiënten tot voor kort kregen voor de tussenkomst van een 112-ziekenwagen.

GEDAAN MET VERRASSINGEN OP FACTUUR 112-AMBULANCES

Een hervorming die meteen in het oog springt, is de eenduidige factuur voor de 112-ziekenwagen. Een dringende rit kost nu altijd 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. “Als patiënt wist je op voorhand niet wat een rit je zou kosten”, zegt minister De Block. “Voor een rit naar hetzelfde ziekenhuis kon je zelfs een hogere factuur krijgen dan je buur. Dat was niet normaal: elke patiënt krijgt nu dezelfde factuur voor een tussenkomst van de 112-ambulance, en het bedrag daarvan ligt gemiddeld lager dan vroeger.”

Intussen gaan er stemmen op om eenzelfde systeem in te voeren voor het niet-dringend vervoer van patiënten, dat onder de bevoegdheid van de deelstaten valt. “Ik heb begrepen dat Vlaanderen ook een éénduidige, transparante factuur wil invoeren”, aldus De Block. “Dat kan ik alleen maar aanmoedigen, want het zou een goede zaak zijn voor de burger.”

90% VAN DE AMBULANCES BINNEN HET KWARTIER BIJ DE PATIËNT

Wie een ambulance nodig heeft, wil die het liefst zo snel mogelijk ter plaatse. Daarom heeft minister de hele organisatie op het terrein laten herbekijken. “Waar moeten welke ambulances aanwezig zijn, en hoeveel? We moeten vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen”, zegt De Block. “En daarbij ligt de lat hoog: in 9 op de 10 gevallen moet een ambulance binnen de 15 minuten bij de patiënt kunnen staan.”

“Die hoge standaard leggen we op om onder andere plattelandsgebieden te beschermen. Zo garanderen we dat burgers ook daar zo snel mogelijk de beste zorg krijgen. Het streefdoel is natuurlijk dat in 100% van de gevallen de ambulance binnen het kwartier ter plaatse is, maar in de praktijk dat valt nooit af te dwingen. Er zijn altijd uitzonderlijke gevallen. Denk aan een patiënt die moeilijk vindbaar is in een bosgebied. Het kan niet de bedoeling zijn dat diensten daarop afgerekend worden.”

BIJNA VERDRIEVOUDIGING BUDGET

Minister De Block verbeterde niet alleen de organisatie op het terrein maar investeerde ook heel wat extra middelen in de sector. In vergelijking met 2014, het begin van de voorbije legislatuur, steeg het budget van 25 naar 72 miljoen euro per jaar. Een broodnodige ingreep voor de vele ambulancediensten bij wie het water tot aan de lippen kwam.

“In 2016 verhoogden we de permanentiesubsidie voor de ambulancediensten met 12 miljoen euro per jaar. Vanaf 2018 deden we daar nog eens 35 miljoen euro bovenop, goed voor een totale verhoging met 47 miljoen per jaar”, vertelt De Block. “Op die manier hebben we deze levensbelangrijke sector meer zuurstof gegeven. In het belang van de patiënt, maar ook van onze ambulanciers die de klok rond beschikbaar zijn.”