Social media manager Belgambu: “Weten waarover je niet communiceert, is cruciaal”

Bij Belgambu is een toegewijd team elke dag druk in de weer. Ze streven naar een werkbare sector, waar zowel de medewerkers als de patiënten zich comfortabel voelen. Als belangenorganisatie zijn veel hangende zaken en dossiers-in-beweging niet geschikt om over te communiceren. “De externe communicatie van Belgambu is vaak een moeilijke evenwichtsoefening”, zegt social media manager Willem De Ceulaer.

Een continue en gematigde koers. Die wil Belgambu varen op hun sociale media. Het is een heel bewuste keuze om niet te choqueren of te polariseren. “Extreme meningen en radicale posts vallen op, maar aan die extremen heeft de patiënt niets”, legt Belgambu-voorzitter Kenneth Arkesteyn uit. “We willen structurele veranderingen teweegbrengen, dat vraagt nu eenmaal veel tijd en dialoog. Een dialoog die achter de schermen wordt gevoerd en waar we vaak pas na een lange periode over kunnen communiceren, eens er resultaten op tafel liggen. Onderhandelen doe je nu eenmaal niet met de fanfare op kop.”

De doelgroep van Belgambu voegt nog extra complexiteit toe aan de communicatiestrategie. Enerzijds richt die zich op de medewerkers van de leden, de ‘doeners’. Zij interesseren zich vooral in de impact van beslissingen en veranderingen op het werkveld. Anderzijds communiceert Belgambu met zijn stakeholders, zoals de overheid. Daarvoor moet de communicatie op strategisch niveau bewaakt worden. Sinds vorig jaar is Bam een van de middelen om die spreidstand op te vangen en de brug te slaan tussen beide groepen.

Sterk online aanwezig

Belgambu zet sterk in op zijn communicatie, ook al is er veel waar ze (nog) niet mee naar buiten kunnen komen. Onder meer het online luik kreeg de afgelopen maanden een stevige boost. Willem De Ceulaer legt uit: “De nieuwe website is een centraal punt waar we informatie samenbrengen en waar we vanuit onze andere communicatie naar doorverwijzen. Bezoekers krijgen er snel een duidelijk beeld van wie Belgambu is en wat we doen. Het is ons online visitekaartje. Wie enkel de grote lijnen van een verhaal wil, vindt die in de social media post. Wie meer details zoekt, heeft die meteen ook bij de hand, via de link naar de site.”

Naast onlinecommunicatie en drukwerk, zoals Bam, blijft ook het elkaar ontmoeten uiteraard belangrijk. Precies daarom raadt Willem Belgambu-leden aan om de algemene vergadering bij te wonen. “Tijdens dit informatiemoment delen we heel wat nieuws. Ook bij participatie in werkgroepen is de dialoog met onze leden het allerbelangrijkste. Het is een boeiende en constructieve wisselwerking. De gesprekken in de marge zijn minstens even waardevol. We leren van elkaar. Participatie is trouwens de beste manier om je eigen bezorgdheden te delen, zodat we die kunnen vertalen in ons beleid.”

Grote actiebereidheid

Vanuit hun visie op langetermijnresultaten en open overleg, ruit het Belgambu-team de leden bewust niet op via hun communicatiekanalen. Voorzitter Kenneth Arkesteyn sluit evenwel niet uit dat er op termijn alsnog een actie op poten gezet wordt. “We zijn de vergeten schakel in de zorg en je voelt dat de temperatuur in de sector blijft stijgen. Ondanks al onze inspanningen en verbeteringen leeft er onbegrip over de keuzes van de overheid. Dan krijg je moeilijk aan je leden uitgelegd dat luid roepen geen zin heeft. Op een bepaald moment wordt actievoeren wel een goed alternatief, met een nauwkeurige voorbereiding en met de nodige verantwoordelijkheidszin. De toekomst zal uitwijzen of we dat punt bereiken.