Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

4 JULI 2019. – Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 92bis, § 1, lid 3;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 8 november 2018 tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet dringend ziekenvervoer;

Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering van 31 januari 2019 tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie houdende betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend ziekenvervoer.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd College in de personen van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de heer Didier Gosuin en de heer Guy Vanhengel, De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van Mevr. Cécile Jodogne, minister van Gezondheidsbeleid, Hierna de “partijen” bij de overeenkomst genoemd, zijn overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.De volgende personen worden aangesteld als lid van de Permanente Overlegcommissie opgericht: Vertegenwoordigers van de ziekenfondsen1. Elise Derroitte, lid;1. Nicolas Rossignol, plaatsvervangend;2. Elise Dubetz, lid;2. Lindsay Theunis, plaatsvervangend;3. William De Boeck, lid;3. Derek Van Wassenhoven, plaatsvervangend;4. Amandine Prade, lid;4. Thibault Voglaire, plaatsvervangend;5. Frédéric Depauw, lid;5. Ali Hakem, plaatsvervangend.Vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties1. Sophie WELLENS, lid;1. Sophie LANOY, plaatsvervangend;2. Marit MELLAERTS, lid;2. Susanne OP DE BEECK, plaatsvervangend;Vertegenwoordigers van de diensten voor niet-dringend ziekenvervoer1. Jean-François VERLINDEN, lid;1. Mikael ELIOT, plaatsvervangend;2. Kenneth ARKESTEYN, lid;2. Marina CONINGX, plaatsvervangend;3. Raphael SCHMIDT, lid;3. Philippe GILLET, plaatsvervangend;4. Mark VERMEIREN, lid;4. Didier BACKAERT, plaatsvervangend lid;5. Sébastien TACK, lid;5. Nabila EL KABBAJ, plaatsvervangend lid.Vertegenwoordigers van de ziekenhuizen1. Paule DENOEL, lid;1. Kenneth COENYE, plaatsvervangend lid;2. Olivier VERMYLEN, lid;2. Magali BARTIAUX, plaatsvervangend lid.Voorzitter Frank LIPPENS

Art. 2.Deze overeenkomst tot uitvoering is onderworpen aan de goedkeuring van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 3.De samenwerkingsovereenkomst van 4 april 2019 tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie wordt opgeheven.

Brussel, 4 juli 2019, opgemaakt in evenveel exemplaren als er contracterende partijen zijn.

Voor het Verenigd College : Het lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : De Minister van Gezondheidsbeleid, C. JODOGNE