Opleiding

Opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer

De kwaliteitsnormen inzake niet-dringend liggend ziekenvervoer vereisen onder andere dat alle ambulanciers die een patiënt begeleiden in het niet-dringend liggend ziekenvervoer vanaf 1 januari 2017 beschikken over een bewijs van het succesvol volgen van een eerstehulpopleiding. De chauffeurs van het ziekenvervoer dienen hiermee in regel te zijn vanaf 1 januari 2018.

Ambulanciers die al een eerstehulpopleiding volgden komen in aanmerking voor een vrijstelling. Hiervoor werkte de gemengde werkgroep van de CNDLZ onderstaand stroomschema uit.

Hoe vraag je als ambulancier een vrijstelling aan?

Stuur een gedocumenteerde aanvraag over de gevolgde (eerstehulp)opleiding naar de CNDLZ.

Welke opleidingsorganisaties mogen deze eerstehulpopleiding voor ambulanciers geven?

Deze opleiding mag gegeven worden door alle opleidingsorganisaties die volgens FOD WASO voldoen aan artikelen 12 en 13 van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, of die erkend worden door de Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer. De geschikte opleidingsorganisaties vindt u terug via de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Hoe vraag je een erkenning als opleidingsorganisatie bij de CNDLZ aan?

Stuur een degelijk gedocumenteerde aanvraag met informatie over de leerdoelstellingen van uw eerstehulpopleiding, de manier van aftoetsen van kennis en vaardigheden, de manier van documenteren van de examens en informatie over de opleiders naar de CNDLZ.

Aan welke voorwaarden dient de eerstehulpopleiding voor ambulanciers te voldoen?

  • de opleiding wordt gegeven door een erkende opleidingsorganisatie (zie hoger);
  • er zijn maximaal 15 deelnemers per opleiding;
  • de opleiding duurt 24 uur;
  • de opleiding bevestigt de opgedane kennis en kunde door een afsluitend examen;
  • het examen wordt gedocumenteerd;
  • de inhoud van de opleiding bedraagt minstens:
    • basis reanimatie en reanimatie met behulp van een AED;
    • het herkennen van een patiënt in nood;

Vanaf 1 januari 2017 dient elke ziekenwagendienst in het kader van het NDLZ te beschikken over een medisch verantwoordelijke.  Deze persoon heeft als taak het opstellen en valideren van de procedures voor medische handelingen en hygiënische maatregelen met betrekking tot het niet-dingend liggend ziekenvervoer van de ziekenwagendienst. Hij/zij zal daarover de nodige bijscholing geven of er op toezien dat de nodige bijscholingen gegeven worden en via interne audits nakijken of de procedures worden nageleefd en indien nodig zal hij/zij ze remediëren.

In afwachting van het omzetten van het protocolakkoord over deze kwaliteitsnormen in de vorm van een decreet, zullen de mutualiteiten vanaf 1 januari 2017 deze regels al hanteren als bindende voorwaarden voor alle aanbieders van ziekenvervoer. 

Erkende opleidingsorganisaties

Een lijst met alle organisaties die door de CNDLZ erkend zijn om een opleiding eerste hulp voor ambulanciers aan te bieden kan je HIER terugvinden.

Stroomschema

Een stroomschema met het antwoord op de vraag of je als ambulancier nog een opleiding dient te volgen kan je HIER terugvinden.