De kijk van PVDA op onze sector

“Gezondheid is een recht, geen business. Wij geloven in een gezondheidszorg die zich richt op toegankelijkheid voor iedereen. We willen kwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk maken, zonder financiële belemmeringen. Ambulancepersoneel speelt een cruciale rol om dit te bereiken. Zij zijn essentieel voor de veiligheid en het welzijn van onze burgers. We zijn ons bewust van de chronische onderbezetting van ambulancepersoneel en de omringende diensten. Dit legt een te grote druk op deze medewerkers en brengt de veiligheid van onze burgers in gevaar. Daarom dringen we erop aan dat de federale overheid haar deel van de financiering op zich neemt en in de eerste plaats investeert in personeel, maar ook in het verlagen van de kosten voor patiënten. Hiervoor wil de PVDA een deel van de inkomsten uit de miljonairsbelasting gebruiken (een belasting van 2% t op het nettovermogen boven 5 miljoen euro en 3 % op het vermogen boven 10 miljoen euro, met een bruto opbrengst van 10,8 miljard euro). Wij zijn voor stabiele banen van hoge kwaliteit. We zijn sterk tegen flexijobs. Deze contracten zetten een enorme druk op de lonen en drukken ze naar beneden. Ze dragen bij tot onzekere en slechtere arbeidsomstandigheden. In de sectoren waar ze zijn ingevoerd, vertegenwoordigen ze een aanzienlijk deel van het personeelsbestand en zijn ze vaak in de plaats gekomen van vaste contracten. Dit moet stoppen. Flexijobs brengen ook de financiering van de sociale zekerheid in gevaar. Wij pleiten voor een arbeidsnorm op basis van contracten voor onbepaalde duur, die werknemers zekerheid en stabiliteit garandeert.”