De kijk van CD&V op onze sector

“Personen die nood hebben aan medische ondersteuning tijdens het vervoer van en naar een zorg- of welzijnsvoorziening moeten absoluut de juiste ondersteuning en medisch toezicht krijgen. Dit zowel voor dringende als niet-dringende interventies, tijdens evenementen,…  Het vervoer moet in de eerste plaats kwalitatief zijn, een goede afstemming tussen de verschillende bevoegde bestuursniveaus is daarvoor belangrijk. Het vervoer moet ook betaalbaar zijn voor de patiënt. Het inzetten op randvoorwaarden zoals het invoeren van minimum- en maximumtarieven, het faciliteren van ritten door het aanpassen van de wegcode,… kunnen hier faciliterend werken om de kosten voor het vervoer te drukken. We moeten wel het onderscheid blijven maken tussen patiënten en niet-patiënten. Niet iedere persoon die van en naar een zorg- of welzijnsvoorziening moet is namelijk patiënt tijdens het vervoer.”