#3 Belgambu-leden in de media // Erkenningscommissie ambulanciers

Belgambu-leden verdedigen de sector van het patiëntenvervoer met verve in de media

Op 1 november zat Mikaël Eliot op RTL TVI in het programma C’est pas tous les jours dimanche van Christophe Deborsu. Mikaël hield een pleidooi voor het inzetten van ziekenwagendiensten niet-dringend patiëntenvervoer wanneer er nood is aan capaciteit om COVID-19-patienten te vervoeren. Een dag later was Kenneth Arkesteyn te horen op Radio 1 in De Ochtend bij Xavier Taveirne. Hij maakte er duidelijk dat patiëntenvervoer een miskende schakel is in de zorgketen: ondergewaardeerd, ondergefinancierd en in covidtijden nu ook onderbenut.

Erkenningscommissie ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer van de Federatie Wallonië-Brussel

Minister Valérie Glatigny benoemde op 8 oktober de leden van de erkenningscommissie voor ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer. Ze zijn belast met het verlenen van de verplichte erkenning van ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer. Die erkenning is nodig voor de uitoefening van hun beroep. Van de vier vertegenwoordigers van de ambulanciers zijn er drie lid van Belgambu. Deze commissie is een belangrijke stap naar een goede opleiding voor ambulanciers en essentieel om kwaliteit te garanderen aan de patiënten.