ADM Ambulancedienst

In goede handen bij ADM Ambulancedienst

Op welke domeinen is je organisatie actief?

  1. Kliniververvoer
  2. Tijdskritisch vervoer
  3. Niet-dringend liggend vervoer
  4. Rolstoelpatiëntenvervoer
  5. Zittend patiëntenvervoer

Over hoeveel patiëntenvoertuigen beschikt je organisatie en om welke voertuigen gaat het?

ADM Ambulancedienst beschikt over 3 volledig uitgeruste klinimobiels, 2 ambulances die ingezet kunnen worden voor niet-dringend gecombineerd vervoer en 5 wagens voor rolstoel en zittend vervoer. Het wagenpark wordt voortdurend vervangen en uitgebreid. Op dit moment zijn er twee extra ziekenwagens (1 klinimobiel en 1 voor niet-dringend) in bestelling/ombouw. Voor de bestellingen en het onderhoud van deze wagens doen we beroep op een gespecialiseerde firma, namelijk Asimex uit Kruibeke.

Wie of wat is je organisatie en waarvoor staat ze? Beschrijf je organisatie.

Het is belangrijk dat elkeen die nood heeftaan medisch diagnostische en/of therapeutische zorgen, deze ook kan gekomen en dit op een moment dat de zorgbehoevende hier nood aan heeft. Veelal vereist dit een verplaatsing naar de huisarts, de specialist, het ziekenhuis, … Een probleem waarvoor de zorgbehoevenden vaak gesteld zijn, is het feit dat ze zelf niet kunnen instaan voor het zich verplaatsen en dat ze ook geen hulp hiertoe kunnen hebben vanuit hun omgeving. Anderzijds vergen bepaalde aandoeningen een liggend transport en/of een transport onder toezicht van een (para)medisch opgeleid persoon. In bovengenoemde gevallen willen we deze nood voor de zorgbehoevende kunnen invullen en instaan voor kwaliteitsvol vervoer volgens de wensen van de zorgbehoevende, de familie en/of de (huis)arts. Bovendien willen we dit doen aan een eerlijke prijs voor de zorgbehoevende. Zoals eerder vermeld staat ADM Ambulancedienst staat dus in voor verschillende soorten van vervoer afhankelijk van de behoeften van de patiënt of hulpbehoevende.

Wat maakt jouw organisatie anders dan andere aanbieders?

ADM Ambulancedienst is een ervaren, dynamische en flexibele onderneming die garant wil staan voor een kwaliteitsvol en humaan vervoer van patiënten en hulpbehoevenden. De onderneming zet daarom in op degelijk materiaal maar vooral ook op personeel dat opgeleid is volgens strenge voorwaarden. Dit moet de zorgverleners helpen om het hoofd te bieden aan zowel de dagdagelijkse vervoersopdrachten binnen het niet-dringend (liggend) vervoer als tijdens acute situaties die al dan niet opduiken bij vervoer met een kritisch karakter. Als onderneming die instaat voor het vervoer van zorgbehoevende personen stellen we uiteraard de patiënt centraal in onze benadering. De twee meest belangrijke waarden binnen de onderneming zijn patiëntveiligheid & kwaliteitsvolle zorg. Door de dynamische & flexibele ingesteldheid willen we kunnen garanderen dat elkeen die vervoerd dient te worden, dit ook kan vragen. Bovendien zorgen we voor de nodige transparantie via openheid & eerlijkheid. Vanuit menselijkheid gaan we samen met de zorgbehoevende op zoek naar de oplossing die het meest aansluit bij de mogelijkheden van de zorgbehoevende.

Waarom ben je lid van Belgambu?

Het landschap was heel lang in Vlaanderen toegekend volgens het principe van de zelfregulatie. Vanuit de jaren die het bedrijf al actief is in de sector, was duidelijk dat een dergelijk systeem niet het meest optimale is. Daarom wil ik, mede vanuit de jarenlange ervaring, mee instaan voor een landschap waarin het zorgaanbod afgestemd is op de zorgnood van de patiënt. Let wel, zorgnood is degelijk iets anders dan de zorgwens of zorgvraag van de patiënt of zijn omgeving. ADM Ambulancedienst ijvert voor goed opgeleide medewerkers, die zich ten volle bewust zijn van waar ze mee bezig zijn en er ook de verantwoordelijkheid willen voor opnemen. Goede zorg kan alleen als er tevens goed en voldoende materiaal voorhanden is. Investeren kost echter veel geld en ADM rekent op Belgambu om de prijsonderhandelingen met de overheid en Mutas in goede banen te leiden. Vanuit ADM Ambulancedienst willen we samen met Belgambu dus mee instaan voor kwalitatief patiëntenvervoer waarbij de patiënt centraal staat maar met oog voor de medewerkers.