• NL
 • FR
 • 11 december 2019 - Belgambu copromotor in EFRO-project ‘Centraal Mobiliteitsplatform’

  In het kader van het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, neemt het belang van niet-dringend patiëntenvervoer toe. Tot op vandaag zijn er echter nog heel wat knelpunten in de organisatie en werking van dat type vervoer, waaronder een gefragmenteerd aanbod van diensten, geen of beperkte terugbetaling voor de gebruiker, terugbetalingssytemen die de keuze van het type ziekenvervoer beïnvloeden … Dit resulteert in lege ambulanceritten, oneigenlijk gebruik van het vervoer en onveilige situaties voor de patiënt.

  Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft men de ambitie om in Limburg een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen om in te spelen op die problemen.

  Persbericht lezen

   

  Belgambu

  De Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten. In 2013 richtte een groep van bezorgde ambulancediensten de beroepsvereniging Belgambu op met de ambitie om alle Belgische ziekenwagendiensten actief in het patiëntenvervoer en de evenementenhulpverlening te verenigen. Op 28 juni 2019 kreeg Belgambu in een Koninklijk Besluit het statuut van ‘erkende representatieve vakorganisatie van werkgevers in de bedrijfstak van het patiëntenvervoer’.

  CONTACT

  p/a Battelsesteenweg 315
  2800 Mechelen
  info@belgambu.be

  PERS

  pers@belgambu.be

  Met medewerking van