Bestuur

De Raad van Bestuur van Belgambu bestaat uit vijf personen. Deze bestuursleden worden aangeduid door de Algemene Vergadering en krijgen een mandaat van 2 jaar. Om de continuïteit te waarborgen wordt elk jaar de helft van het bestuur (her)verkozen. Van deze bestuursleden wordt verwacht dat zij handelen in het belang van de sector in het geheel, en dus hoger dan het belang van hun eigen ziekenwagendienst. 

De huidige bestuursleden en hun functie zijn:

  • Kenneth Arkesteyn, voorzitter
  • Kris Verbeeck, ondervoorzitter DGH
  • Thom Cleymans, ondervoorzitter secundair vervoer
  • Tineke Depoorter, penningmeester
  • Jan Van den Broeck, secretaris

Daarnaast wordt een directeur aangeduid die de organisatie leidt en de externe communicatie op zich neemt. Dit behoort een neutraal en onafhankelijk persoon te zijn die de gehele sector zonder eigenbelang kan verdedigen en vertegenwoordigen. Hij of zij is dus niet tewerkgesteld in of eigenaar van een ziekenwagendienst.

De huidige directeur is: Jan Bollen

Jan zal binnenkort de organisatie verlaten. Bijgevolg wordt momenteel Willem De Ceulaer ingewerkt als nieuwe directeur.