Patiëntenvervoer

In België onderscheiden we twee types patiëntenvervoer: het kritiek patiëntenvervoer en het niet-kritiek patiëntenvervoer.

Het kritiek patiëntenvervoer (of ook wel 'dringend ziekenvervoer' genoemd) is het vervoer per ziekenwagen na een ernstig ongeval of ziekte, waarvoor u het nummer 112 belt. De sector van het kritiek patiëntenvervoer valt onder de bevoegdheid van de federale overheid.

Het niet-kritiek patiëntenvervoer (of ook wel 'niet-dringend ziekenvervoer' genoemd) is het vervoer dat kan worden ingepland en dus minder urgent is. Vaak gaat het dan om patiënten die zorgbehoevend zijn en worden vervoerd tussen twee zorginstellingen. Voor dit type vervoer spreek je een organisatie aan die actief is in het niet-kritiek patiëntenvervoer, of vraag je om vervoer via je mutualiteit. De sector van het niet-kritiek patiëntenvervoer valt onder de bevoegdheid van de gewesten, en is in tegenstelling tot het kritiek patiëntenvervoer een handelsactiviteit.