Wie voorziet de persoonlijke beschermingsmiddelen?

Terug

In afwachting dat de ‘Task Force van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen’ over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikt staat de ziekenwagendienst zelf in voor het voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor zijn medewerkers.

Terug