Welke ziekenwagens nemen deel aan Support 112?

 
Bij het uitwerken van deze ondersteuningsoplossing stonden de patiënt en de kwaliteit voor de patiënt steeds centraal waardoor de FOD Volksgezondheid enkel ziekenwagendiensten zal inzetten die voldoen aan specifieke voorwaarden.
 
Standaard komen alle ziekenwagendiensten die over 112-conforme ziekenwagens en hulpverleners-ambulanciers met DGH-badge beschikken in aanmerking.
 
Om in aanmerking te kunnen komen laden ziekenwagendiensten een scan op van een ingevulde en ondertekende ‘Verklaring op eer’ op het platform ‘112 support’.
Deze verklaring bestaat onder meer over:
  • een bevestiging van het respecteren van alle procedures door de overheid opgelegd (zoals hygiënemaatregelen COVID-19);
  • een bevestiging van de blijvende verantwoordelijkheid van het respecteren van de vigerende wetgeving bij het plannen van medewerkers;
  • het inzetten van medewerkers die voldoen aan alle wettelijke vereisten;
  • het registeren van de uitgevoerde ritten in Ambureg of op papier.
Aansluitend stuurt de ziekenwagendienst een ingevulde en ondertekende ‘Verklaring op eer’
naar:
 
Bert D'Alleine
Projectmanager online platform “112 support”
Dringende Hulpverlening, 5E123
FOD Volksgezondheid
Victor Hortaplein, 40/10
1060 Sint-Gillis
 
Is de ziekenwagendienst erkend door de FOD Volksgezondheid als een 112-middel? Dan geldt de snelle procedure.
 
Is de ziekenwagendienst niet erkend door de FOD Volksgezondheid als een 112-middel? Ondanks alle geleverde inspanningen en goede bedoelingen van ziekenwagendiensten kan het voorvallen dat ziekenwagendiensten nog niet voldoen aan de standaarden van FOD Volksgezondheid.
 
Daarom zal een evaluatiegroep de niet-erkende 112-ziekenwagendiensten bespreken op basis van alle beschikbare informatie van de ziekenwagendienst.
Deze evaluatiegroep deelt de ziekenwagendiensten in een categorie van ‘inzetbaarheid’ in, volgens een schema beslist door de FOD Volksgezondheid, waarbij het telkens handelt over een 112-conforme ziekenwagen en een begeleider met de kwalificatie hulpverlener- ambulancier.