Waar worden de ziekenwagens geplaatst voor het uitvoeren van een shift?

Terug

Dit is uiteraard afhankelijk van de regio waar er een ondersteuningsbehoefte is.

Lukt het niet om vanaf de eigen standplaats te vertrekken? Dan neemt FOD Volksgezondheid het initiatief om een vertrekplaats te vinden zoals een:

  • ziekenhuis;
  • huisartsenwachtpost;
  • prétriagecentrum;
  • lokaal van een stad/gemeente.

Deze locaties beschikken over een basiscomfort met de mogelijkheid dat het comfortniveau minder is dan de eigen standplaats.

Terug