Visie

Visie

De taken van Belgambu zijn gericht op belangenbehartiging, visie- en beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en serviceverlening en het bieden van een ontmoetingsplatform tussen zowel onze leden als de verschillende partners. Belangrijke thema’s en aandachtsgebieden van onze beroepsvereniging zijn: zorg en opleidingen, onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit, veiligheid, arbeidsmarkt- en arbeidsomstandighedenbeleid, wet- en regelgeving, sturingsinformatie, financiering en informatietechnologie.

De belangenbehartiging is gericht op beïnvloeding van politieke en maatschappelijke organisaties, waarbij het gemeenschappelijke belang van de leden is vastgesteld, dankzij zowel de Algemene Vergadering als de verschillende werkgroepen.. Deze lobbyrol wordt vervuld richting de diverse overheden en ministeries, mutualiteiten, koepelorganisaties, beroepsorganisaties, werknemersorganisaties, media en andere relevante stakeholders. In het verlengde van deze taak geeft de vereniging invulling aan een goede PR en externe communicatie.

De visie- en beleidsontwikkeling is gericht op het maken van intern bindende afspraken, waarmee de identiteit van de leden wordt versterkt en geprofileerd. Deze taak krijgt invulling door het ontwikkelen van sectorbeleid, door het uitvoeren van onderzoek, het bevorderen van de ontwikkeling van de ambulancezorg, het ontwikkelen van beleid en instrumenten voor sociaal beleid, enz. De informatieverstrekking en serviceverlening is gericht op het leveren van diensten die goed aansluiten bij het bedrijfsproces van de aangesloten leden. Deze taak krijgt invulling door de leden te ondersteunen met raad en bijstand, het in stand houden van een gemeenschappelijke infrastructuur en het verzamelen en uitdragen van relevante informatie over de ambulancezorg.