Uit wat bestaat het ondersteuningsaanbod van de ziekenwagendiensten?

Terug

Ziekenwagendiensten ondersteunen de 112-werking door het inzetten van 112-conforme ziekenwagens met bestuurder die voldoet aan de opgelegde kwalificaties van FOD Volksgezondheid en een hulpverlener-ambulancier.

Ziekenwagendiensten bepalen zelf wanneer ze beschikbaar zijn om eventueel ondersteuning te geven op volgende tijdstippen:

1. Nacht van 01.00 tot 07.00 uur
2. Vroege van 07.00 tot 13.00 uur
3. Dag van 13.00 tot 19.00 uur
4. Late van 19.00 tot 01.00 uur

Voor elke werkblok is er een ‘112-team’ nodig bestaande uit:

  • 112-conforme ziekenwagen met een bestuurder (in het bezit van een rijgeschiktheidsattest), dit ‘span’ komt van dezelfde organisatie omdat organisaties de ziekenwagens minder graag uitlenen aan externen;
  • hulpverlener-ambulancier met DGH-badge die de patiënt begeleid in de sanitaire cel.

Standaard is het uitgangspunt dat het ‘112’-team uit dezelfde organisatie komt.

In functie van het verdere verloop van de COVID19-pandemie is het mogelijk te evolueren naar ‘nieuw samengestelde 112-teams’ waarbij twee ziekenwagendiensten samen instaan voor het inzetten van een ziekenwagen met bestuurder en een hulpverlener-ambulancier (begeleider). In zo een samenstelling is de ziekenwagendienst de dienst die de wagen en bestuurder voorzien de partij die de verantwoordelijkheid neemt, de financiering ontvangt en afspraken maakt met de ondersteunende ziekenwagendienst.

Ziekenwagendiensten mogen meerdere werkblokken achter elkaar uitvoeren. Ze blijven zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de vigerende wetgeving bij het plannen van hun medewerkers.

Terug