Staten-Generaal

Staten-Generaal Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen

Binnen de Vlaamse Commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer, waar Belgambu in zetelt, is het nog steeds de doelstelling om tegen de zomer van 2016 te landen met een gedragen resultaat. In deze laatste sprint kan men uiteraard blijven rekenen op een constructieve houding van de ziekenvervoerders.

Daarom stelde Belgambu op de laatste vergadering van de CNDLZ een actieplan voor. Met deze finale versnelling kunnen we immers het gemeenschappelijk doel van deze Commissie realiseren.

Het actieplan van Belgambu bevat vier pijlers. Op basis van dez pijlers werden resoluties opgesteld, die aan alle stakeholders werden voorgelegd op een Staten-Generaal 'Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen', op 26 april 2016 te Mechelen. Onder andere alle Vlaamse ziekenwagendiensten werden hiervoor uitgenodigd. De inhoud van deze resoluties werd vervolgens voorgelegd aan alle leden van de CNDLZ. 

U kunt de voorgelegde resoluties hier terugvinden:

1. Types patiënten- en zorgvervoer;

2. Beslissingsboom gedifferentieerd patiënten- en zorgvervoer in functie van de zorgvraag;

3. Minimale kwaliteitsnormen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer;

4. Tarief ziekenvervoer op basis van een transparant kostenrekenmodel, met het engagement van de sector voor het respecteren van een:

a.     bovengrens (tariefzekerheid voor de patiënten);

b.     economisch niet-verantwoorde ondergrens.

5. Statuut van de vrijwillige patiënt- en zorgvervoerder actief in niet-dringend begeleid patiëntenvervoer