Project 112 Support

 Au début de 2021 nous lancerons notre nouveau site Internet avec une partie francophone. Merci pour votre compréhension et votre patience. 

Naar aanleiding van het Coronavirus COVID-19 is er een verhoogde nood aan de inzet van middelen in het kritiek patiëntenvervoer. Om deze plotse verhoogde nood op korte termijn te kunnen inlossen nam Belgambu het initiatief om vanuit de sector aan die vraag te kunnen voldoen. Hiervoor werd het project '112 Support' opgestart.

Doelstelling

112 Support heeft als doel om op een efficiënte wijze de ondersteuningsvraag van de noodcentrale 112 te beantwoorden met een ondersteuningsaanbod vanuit de sector van de ziekenwagendiensten, zodat de continuïteit van de 112-werking maximaal gegarandeerd blijft. Bij het uitwerken van deze ondersteuningsoplossing stond de patiënt en de kwaliteit voor de patiënt steeds centraal. Deze waarde beïnvloedde zeker een aantal keuzes.
 
Vragen met betrekking tot dit project kunnen worden gesteld via het speciaal daarvoor voorzien e-mailadres 112support@belgambu.be.

FAQ

Welke organisaties nemen deel aan het project?
Uit wat bestaat het ondersteuningsaanbod van de ziekenwagendiensten?
Hoe kunnen ziekenwagendiensten deelnemen aan dit platform ‘112 support’?
Hoe ondersteunen de aanvaarde ziekenwagendiensten de 112-werking?
Welke ondersteuning is er voor het gebruik van het platform ‘112 support’?
Wie kan het call center bellen? Wanneer?
Waar worden de ziekenwagens geplaatst voor het uitvoeren van een shift?
Hoe worden ziekenwagendiensten vergoed?
Wie voorziet de persoonlijke beschermingsmiddelen?
Hoe communiceren ziekenwagens met de noodcentrale 112?
Hoe worden de uitgevoerde ritten (administratief) bijgehouden?