Nieuws

16/02/2016 - Nieuwe erkenningscommissies paramedische beroepen

Voortaan zal er op Vlaamse niveau een erkennigscommissie per paramedisch beroep bestaan, waaronder ook de 'secundaire' ambulanciers

 

16/02/2016 - Nieuwe subsidies DGH

Bij Koninklijk Besluit werden de subsidies voor de DGH-diensten bekend gemaakt voor de periode van van 1 april 2015 tot 31 maart 2016

 

11/07/2015 - Gelijke behandeling voor alle hulpverlener-ambulanciers

Naar aanleiding van een parlementaire vraag stelde minister van financiën Van Overtveldt dat ook hulpverlener-ambulanciers die geen brandweerman zijn kunnen genieten van dezelfde fiscale vrijstelling als zij die wél brandweerman zijn

 

6/07/2015 - "Kwaliteit niet-dringend ziekenvervoer laat te wensen over"

In de Vlaamse Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd op 01 juli 2015 uitleg gevraagd over het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Minister Vandeurzen wil de zelfregulering nog een laatste kans geven. De BBA is het daar niet mee eens.

 

28/05/2015 - "Een soepje genaamd ziekenvervoer"

Naar aanleiding van een artikel in De Artsenkrant stelt de BBA dat het inderdaad wenselijk is om meer samenwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende types ziekenvervoer in België. De huidige situatie is ineffeciënt, en vooral ten nadele van de patiënt.

11/01/2015 - Ebola procedure in de DGH

De BBA heeft de procedure inzake ebola van FOD Volkgezondheid voor ambulanciers in een simpele presentatie gegoten

 

2/11/2014 - Beleidsnota over ziekenvervoer

De beleidsnota van minister Vandeurzen uit zich ook over het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

 

9/10/2014 - Ambulancezorg in het federaal regeerakkoord

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten is tevreden te kunnen vaststellen dat haar inspanningen ertoe hebben geleid dat enkele bepalingen met betrekking tot de ambulancezorg in het federaal regeerakkoord zijn opgenomen. Volgende elementen hebben onze aandacht getrokken; "Het KB-nummer 78 wordt grondig herzien.

10/04/2014 - KB inzake handelingen ambulanciers

Op 8 april 2014 verscheen in het Staatsblad een Koninklijk Besluit inzake de handelingen van hulpverlener-ambulanciers.

 

22/03/2014 - BBA blij met politiebijstand

De leden van de BBA menen dat er momenteel een goede samenwerking bestaat tussen ambulancepersoneel en de politie, en dat er goed omgesprongen wordt met het verlenen van politiebijstand bij agressie. 

 

Pagina's