Nieuws

14/05/2017 - Organisatie en financiering DGH hervormd

Vandaag bereikte de ministerraad een akkoord over de hervorming van de DGH met een verdere verhoging van de subsidies. Belgambu is tevreden over de inspanningen, maar ook bezorgd over enkele elementen.

 

28/04/2017 - Voorontwerp Decreet Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer goedgekeurd door Vlaamse ministerraad

Het voorontwerp voor het decreet NDLZ werd goedgekeurd. Belgambu hoopt dat dit niet alleen zal leiden tot kwalitatief, maar ook duurzaam ziekenvervoer.

 

27/03/2017 - Belgambu niet eens met nieuwe uiterlijke kenmerken voor ziekenwagens

Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid werd besloten dat ziekenwagens en ambulanciers binnenkort nieuwe uiterlijke kenmerken kunnen krijgen. Belgambu is het niet met alle voorstellen eens.

 
 

10/03/2017 - Ziekenwagendiensten DGH voeren actie voor betere financiering

Op 10 maart 2017 verzamelen de 112-ziekenwagens voor het kabinet De Block om haar en eisenpakket te overhandigen voor o.a. een betere financiering

 

18/12/2016 - Resolutie zittend ziekenvervoer goedgekeurd

Het Vlaams Parlement keurde een resolutie goed die de hiaten in de wetgeving inzake zittend ziekenvervoer wenst weg te werken. 

 

11/12/2016 - Antwoorden inzake tarieven secundair vervoer

Recent werd een e-mail verspreid met enkele aantijgingen inzake de tarieven voor het secundair vervoer. Om alle ziekenwagendiensten te kunnen bereiken publiceren we hier ons antwoord. 

 
 

20/09/2016 - Lijst met erkende opleidingsorganisaties eerste hulp voor ambulanciers bekend

Recent werd de lijst met erkende opleidingsorganisaties voor de opleiding eerste hulp voor ambulanciers gepubliceerd, evenals een stroomschema voor wie nog een opleiding dient te volgen.

 

28/06/2016 - Inhoud kwaliteitsnormen NDLZ

Op 27.06.2016 werd een akkoord ondertekend inzake kwaliteitsnormen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De inhoud is terug te vinden op de website van de BBA.

 

27/06/2016 - Sector niet-dringend liggend ziekenvervoer spreekt kwaliteitsnormen af

Er komen nieuwe kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer. Het nieuwe protocolakkoord werd vandaag ondertekend door de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer, waar de BBA deel van uitmaakt.

 

1/04/2016 - Staten-Generaal ‘Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen’

Op 26 april zal een Staten-Generaal ‘Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen’ georganiseerd worden. Er zal dan gestemd worden over 4 belangrijke resoluties.

 

Pagina's