Nieuws

Nieuwe subsidies DGH

Bij Koninklijk Besluit werden de subsidies voor de DGH-diensten bekend gemaakt voor de periode van van 1 april 2015 tot 31 maart 2016

Gelijke behandeling voor alle hulpverlener-ambulanciers

Naar aanleiding van een parlementaire vraag stelde minister van financiën Van Overtveldt dat ook hulpverlener-ambulanciers die geen brandweerman zijn kunnen genieten van dezelfde fiscale vrijstelling als zij die wél brandweerman zijn

"Kwaliteit niet-dringend ziekenvervoer laat te wensen over"

In de Vlaamse Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd op 01 juli 2015 uitleg gevraagd over het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Minister Vandeurzen wil de zelfregulering nog een laatste kans geven. De BBA is het daar niet mee eens.

"Een soepje genaamd ziekenvervoer"

Naar aanleiding van een artikel in De Artsenkrant stelt de BBA dat het inderdaad wenselijk is om meer samenwerking te bewerkstelligen tussen de verschillende types ziekenvervoer in België. De huidige situatie is ineffeciënt, en vooral ten nadele van de patiënt.

Ebola procedure in de DGH

De BBA heeft de procedure inzake ebola van FOD Volkgezondheid voor ambulanciers in een simpele presentatie gegoten

Ambulancezorg in het federaal regeerakkoord

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten is tevreden te kunnen vaststellen dat haar inspanningen ertoe hebben geleid dat enkele bepalingen met betrekking tot de ambulancezorg in het federaal regeerakkoord zijn opgenomen.

Pagina's