20/09/2016 - Lijst met erkende opleidingsorganisaties eerste hulp voor ambulanciers bekend

In juni 2016 werd binnen de Vlaamse Commissie inzake Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer (CNDLZ) een protocolakkoord ondertekend inzake de kwaliteitsnormen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Dit houdt onder andere in dat vanaf 1 januari 2017 alle begeleiders van het ziekenvervoer (hij/zij die zich achterin de ziekenwagen bij de patiënt bevindt) een opleiding eerste hulp gevolgd moeten hebben. Vanaf 1 januari 2018 dienen ook alle chauffeurs een certificaat van een opleiding eerste hulp bemachtigd te hebben. Intussen wordt hard gewerkt aan een 'uitgebreide' opleiding voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft recent een stroomschema gepubliceerd waar je als ambulancier kan terugvinden of je een opleiding eerste hulp dient te volgen. Dit is afhankelijk van de vraag of je al een opleiding gevolgd hebt, wat voor opleiding dit was, en wanneer je deze opleiding hebt afgerond. 

Op de website van het Agentschap kan men ook een lijst terugvinden van erkende opleidingsorganisaties die een opleiding eerste hulp voor ambulanciers mogen verzorgen. De CNDLZ heeft zich gebaseerd op de op 1 augustus 2016 geldende lijst met erkende opleidingsorganisaties voor de opleiding bedrijfshulpverlening van FOD WASO. Organisaties die alsnog erkend wensen te worden dienen hiertoe een aanvraag in te dienen bij de CNDLZ. Een opleiding eerste hulp voor ambulanciers behoort minstens 24u te duren. Wanneer een dergelijke opleiding georganiseerd wordt, dient men aan dezelfde voorwaarden te voldoen als voor de opleiding bedrijfshulpverlening. Dit houdt onder andere in dat men de levensbedreigende medische toestand van personen moet leren herkennen en dat er aan maximaal 15 personen tegelijkertijd les gegeven mag worden. 

Zie hiervoor: https://www.zorg-en-gezondheid.be/niet-dringend-liggend-ziekenvervoer onder het kopje 'opleiding'

Opgelet! Het onafhankelijk controleorganisme (dat een ziekenwagendienst dient te accrediteren) en de medisch verantwoordelijke van de ziekenwagendienst dienen te verifiëren of alle ambulanciers een geschikte opleiding gevolgd hebben bij een erkende opleidingsorganisatie. Zorg er dus als ambulancier of als ziekenwagendienst voor dat je slechts een opleiding volgt bij één van de erkende opleidingsorganisaties.