6/12/2018 - Ziekenvervoer: zorgkwaliteit bekom je niet met baggertarieven

We lazen met veel aandacht het artikel in Knack over het ziekenvervoer, wat wij als beroepsvereniging graag patiëntenvervoer noemen. Want daar gaat het om: het vervoer van patiënten met performante voertuigen die uitgerust zijn met eerstehulpmateriaal en met medewerkers aan boord die dankzij hun opleiding kunnen ingrijpen wanneer het mis gaat. De ongelukkige vergelijking met een taxidienst gaat nog minder op wanneer u weet dat we patiënten met de nodige zorg ophalen vanuit de woonkamer en brengen tot bij de arts, en niet van stoeprand tot stoeprand. Tijdens dat vervoer dragen onze medewerkers bovendien zorg voor behandelingen die de behandelde arts startte en worden voortgezet tijdens het vervoer. Verwachten dat dergelijk zorgvervoer voor enkele euro’s kan worden georganiseerd is onrealistisch.

Tarieven moeten minstens kosten dekken

In Vlaanderen worden er jaarlijks ruim 240.000 ritten liggend patiëntenvervoer uitgevoerd. Zoals werd aangegeven in het artikel is te verwachten dat dat aantal zal stijgen, onder andere omwille van de netwerkvorming van ziekenhuizen. Omdat die stijging de reeds bestaande druk op de tarieven zal opvoeren is het belangrijk om alle elementen te belichten.

Het artikel spreekt namelijk niet over de kosten die ondernemers in de sector moeten maken om patiënten te vervoeren. Om dat te objectiveren voerde een onafhankelijk studiebureau in opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen eerder dit jaar een analyse naar die kosten. Het rapport van die analyse zorgde voor een objectief beeld van de kosten, en werd afgelopen zomer gevalideerd door ziekenvervoerders, landsbonden, Test-Aankoop, het Vlaams Patiëntenplatform en de ziekenhuiskoepelorganisatie Zorgnet-Icuro.

Kwaliteit leveren bij niet-kritiek patiëntenvervoer en duurzaam ondernemen gaan hand in hand door objectief inzicht in kosten dankzij studie Möbius van @JoVandeurzen met input en ondersteuning van @belgambu pic.twitter.com/9yjCkSoaAp

— Kenneth Arkesteyn (@K_Arkesteyn) 22 oktober 2018

De tarieven in de meest recent gepubliceerde aanbesteding van de mutualiteiten volgen de bevindingen uit dat rapport. De sector krijgt hierdoor (weliswaar een beperkte hoeveelheid) zuurstof waardoor het zich kan klaarmaken voor het nieuwe decreet, dat overigens op vraag van de sector werd gerealiseerd. Dat decreet zal ervoor zorgen dat we de kwaliteit van het Vlaams patiëntenvervoer niet langer hoeven te vergelijken met dat van Oost-Europese landen, maar minstens zal beantwoorden aan wat men in een ontwikkeld land mag verwachten.

Nieuw decreet niet-kritiek #patiëntenvervoer goedgekeurd! 5 jaar na de opstart van @belgambu de eerste duurzame resultaten t.v.v. de patiënt. Knap! Dank aan @JoVandeurzen e.a. https://t.co/9xyDNc1iiz

— Willem De Ceulaer (@willemdeceulaer) 11 mei 2018

Een soortgelijke aanpak voor het zittend ziekenvervoer zou de discussie kunnen rationaliseren. Ten bate van de zorgkwaliteit en dus de patiënt roepen we alle partners op om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Belgambu

In 2013 richtte een groep van bezorgde ambulancediensten de beroepsvereniging Belgambu op met de ambitie om alle Belgische ziekenwagendiensten actief in het kritiek en niet-kritiek patiëntenvervoer te verenigen. Intussen behartigt Belgambu de belangen van 40 organisaties die meer dan 50% van de personeelsleden in de ruime sector van het Belgische patiëntenvervoer tewerkstellen.

Belgambu en haar leden streven naar kwaliteitsvol, comfortabel, veilig, duurzaam en toegankelijk patiëntenvervoer. Ongeacht of de patiënt in kritieke of niet-kritieke toestand is. Belgambu kiest hierbij resoluut voor een kritisch-constructieve aanpak. Zo helpen we de overheden om verbeterpunten zichtbaar te maken, stimuleren we stakeholders om aan reflectie te doen en dragen we oplossingen aan. Daarbij betrekken we maximaal onze leden, onder meer via werkgroepen. We zetten in op korte termijnoplossingen voor dringende thema’s maar wensen vooral op langere termijn structurele verbeteringen te realiseren. Om haar doelstellingen te realiseren is Belgambu actief in verschillende commissies en raden, zowel op Gemeenschaps- als op Federaal niveau.