6/07/2015 - "Kwaliteit niet-dringend ziekenvervoer laat te wensen over"

Op woensdag 1 juli 2015 werd er in de Vlaamse Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitleg gevraagd over het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Naar aanleiding van vragen van Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA), Cindy Franssen (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD) gaf minister Vandeurzen enige uitleg over de toekomst van het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De minister informeerde de commissie over het feit dat het budget van de ziekenfondsen ontoereikend is, althans volgens de verschillende landsbonden. Dit type ziekenvervoer wordt namelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het gebrek aan correcte financiering zorgt ervoor dat het kwaliteitscharter, dat opgesteld werd in 2009, niet ten volle nageleefd kan worden. Er is onvoldoende geld om bijvoorbeeld te allen tijde twee personeelsleden in een ambulance te voorzien.

“Niet de overheid maar de sector bepaalt welke regels en normen nodig zijn om de dienstverlening op kwalitatieve wijze te organiseren. Dit blijkt niet vanzelfsprekend en vraagt tijd.”, zo meldde de minister. De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (BBA) is echter van mening dat in de voorbije 11 jaar, sinds het ontstaan van de Vlaamse Commissie inzake Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer, gebleken is dat zelfregulering niet effectief is. Dit type ziekenvervoer is een commerciële aangelegenheid, met veel onderlinge concurrentie, waarbij er door het gebrek aan financiering een race to the bottom ontstaan is.

Om die reden is de BBA vragende partij voor dwingende regels die een eind kunnen maken aan de cowboypraktijken waarvan nu sprake. Wanneer de wettelijke noodzaak gecreëerd wordt om kwaliteit te leveren, zullen de andere partijen moeten volgen qua financiering. Een zogenaamde ‘secundaire ambulancedienst’, die instaat voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer, is niet in staat om bijvoorbeeld een AED in elk voertuig te voorzien wanneer er voor de eerste tien kilometers slechts 21 euro betaald wordt. Men is ook niet in de mogelijkheid om twee personeelsleden in een voertuig te voorzien wanneer men slechts 0,84 euro mag aanrekenen.

Zoals wordt aangegeven door de parlementsleden, heeft dit tot gevolg dat de gemiddelde Vlaming niet kan rekenen op kwalitatief ziekenvervoer. De leden van de BBA wensen in te staan voor een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening. Niet alleen door het aanbieden van de meest geschikte voertuigen, met het noodzakelijke medisch materiaal, maar ook door het bemannen van de voertuigen met opgeleid personeel, liefst op basis van een erkenning vanuit de overheid.

Mevrouw Godderis-T’Jonck heeft dus gelijk wanneer ze zegt: “Zelfregulering niet-dringend liggend ziekenvervoer is mislukt. Dat was in 2012. Drie jaar later is er nog niet veel veranderd.” Achter de schermen is de verandering gelukkig wel in volle gang. Zowel de Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer als de Nationale Raad inzake de Dringende Geneeskundige Hulpverlening zijn zich aan het opmaken voor de toekomst, en zijn een duidelijke visie aan het ontwikkelen. Het is onze hoop dat de politici deze adviezen zullen volgen.

Het is in ieder geval de visie van de BBA dat er voor zelfregulering geen plaats meer kan zijn. De minister is ervan op de hoogte dat de sector zelf al geruime tijd vraagt om een Vlaams decreet, vergelijkbaar met de Waalse regels. We zijn het dan ook eens met de mening van parlementslid Godderis-T’Jonck: “Ik pleit er niet voor dat de overheid alles overneemt. Ik wil enkel dat elke burger, ongeacht waar hij woont, ongeacht welk bedrijf hij kiest, er zeker van mag zijn dat hij comfortabel en veilig wordt vervoerd.” Momenteel kan een patiënt hier absoluut niet zeker van zijn. Het is hoog tijd om bindende normen te creëren, waar men ook het correcte bedrag tegenover stelt, opdat iedereen zich veilig kan voelen bij een dringend of niet-dringend ziekenvervoer. 

Zie ook: 
Artikel deredactie.be: http://deredactie.be/permalink/1.2382372
Verslag Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 1 juli 2015: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/993607/...