31/03/2020 - Ziekenwagendiensten vragen respect voor de vergeten schakel in de zorgketen: patiëntenvervoer

Reactie op het persbericht van het Vlaams patiëntenplatform van 31 maart 2020.​

Dagelijks zetten ziekwagendiensten zich in om patiënten veilig, comfortabel en een kwaliteitsvol te vervoeren. De kosten voor het vervoeren van patiënten met een besmettingsrisico COVID-19 lopen erg hoog op. Soms zijn deze zelfs hoger dan het tarief dat de ziekenwagendiensten ervoor krijgen. Deze situatie is dan ook niet houdbaar.

Bij Belgambu kan men de reactie in de pers van het Vlaams patiëntenplatform niet plaatsen. In de eerste plaats betreurt de Raad van Bestuur van Belgambu het om dit via de media te vernemen.

Verder stelt de organisatie vragen bij de werkwijze van het Vlaams patiëntenplatform. Waarom haalt men één element uit een volledig dossier dat ter bespreking is ingediend in de bevoegde commissie van minister Beke?

Belgambu stelde inderdaad de vraag aan de overheden en mutualiteiten op welke wijze men de vergeten schakel in de zorgketen kan ondersteunen.

Beroepsvereniging constructief

Belgambu onderbouwde dit dossier met een analyse op basis van objectieve cijfers komende uit een rapport dat het Vlaams patiëntenplatform in het verleden ook valideerde. De beroepsvereniging keek vooral uit naar een inhoudelijke reactie van het Vlaams patiëntenplatform. Welke aanname is er fout, welk criterium niet juist, welke denkfout maakte Belgambu? Dit had dan kunnen leiden tot een dialoog.

Vanuit de beroepsvereniging zijn we inderdaad bezorgd dat de sector morgen, overmorgen en volgende week over voldoende vervoerscapaciteit kan blijven beschikken. Tot op heden kwam er enkel vanuit de federale overheid een constructief en relevant signaal. We wachten vol geduld op de mutualiteiten en de regionale overheden. Is het niet een van de belangrijke taken van een beroepsvereniging om erover te waken dat er in de nabije of verre toekomst nog ziekenwagendiensten bestaan om patiëntenvervoer uit te voeren?

Tarieven 22,3% lager dan de (oplopende) kosten

Welke andere schakel in de zorgketen kreeg vorige week de boodschap te moeten werken aan een vergoeding die 22,3% lager ligt dan de kosten berekend in 2018? Hoe zouden verpleegkundigen of artsen reageren als men, net op een moment dat ze extra nodig zijn, even zou informeren om het met 22,3% minder te doen?

Het edel begrip ‘Solidariteit’ in deze materie misbruiken is, om het woordgebruik van het Vlaams patiëntenplatform over te nemen, “schandalig”. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze “solidariteit” leidt naar het faillissement van ziekenwagendiensten waardoor hun medewerkers genoodzaakt worden gebruik te maken van een ander solidariteitsmechanisme namelijk werkloosheid?

Beschermingsmiddelen nodig om patiënten en medewerkers veilig te vervoeren

Het Vlaams patiëntenplatform vergeet te vermelden dat Belgambu in hetzelfde dossier ook haar enorme bezorgdheden uitte over de noodzaak van het beschermen van medewerkers en patiënten. Ziekenwagendiensten die niet-dringend patiëntenvervoer uitvoeren, waaronder ook van patiënten besmet met COVID-19, staan immers laag op de prioriteitenlijst voor het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het respect voor het Vlaams patiëntenplatform zou groter geweest zijn moest men deze penibele situatie, die een onmiddellijke impact heeft op de veiligheid van de patiënt en zijn naasten, mee aangepakt hebben in de plaats van een sector in moeilijkheden hard aan te pakken.

Zelfde doel: de beste zorg voor de patiënt

Belgambu blijft minstens even bezorgd als het Vlaams patiëntenplatform wat betreft de patiënten, de kwaliteit van de dienstverlening en veilig en comfortabel patiëntenvervoer.
De beroepsvereniging werkt nu al weken onafgebroken aan een online platform om de 112-diensten te ondersteunen zodat patiënten in nood nog steeds geholpen kunnen worden. Dit is een van de manieren hoe de sector van het patiëntenvervoer ‘solidariteit’ invult.

Meer dan ooit heeft de sector nood aan een duurzame erkenning en respect van de verschillende zorgactoren. Laat het persbericht van het Vlaams patiëntenplatform dan ook de start zijn van deze omslag.

Zie ook