3/03/2014 - De BBA gaat van start

In november 2013 kwamen we met twintig ambulancediensten een eerste keer samen, waarbij de statuten werden ontwikkeld, en waarna een verkiezing van de Raad van Bestuur plaatsvond. Vervolgens werden we volgens het Staatsblad een officiële beroepsvereniging. 

Waarom ? 

De verschillende ambulancediensten in België, zowel wanneer ze handelen in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening als in het niet-dringend liggend ziekenvervoer, of in het rolstoel- of taxivervoer, zien zich geconfronteerd met meerdere problemen. Zo is er vaak een gebrek aan regelgeving, hebben de verschillende dienstverleners tegengestelde belangen, en bestaat er een te lage tarifering. Deze elementen verhinderen het verhogen van de kwaliteit van de ambulancezorg, die een integraal onderdeel zou moeten zijn van de zorgketen. 

Bijgevolg zagen onze leden zich genoodzaakt om onder het motto 'samen staan we sterk' zelf concrete ideeën te ontwikkelen, om hiermee vervolgens de juiste partners te kunnen benaderen. Enerzijds beseffen we dat dit een project van lange adem zal zijn, anderzijds zouden we toch graag willen dat de situatie snel verbetert, aangezien het voor de diensten individueel vijf voor twaalf is.