28/06/2016 - Inhoud kwaliteitsnormen NDLZ

Op 27 juni 2016 werd door de leden van de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer (CNDLZ) en minister Vandeurzen een akkoord ondertekend inzake kwaliteitsnormen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. 

Deze normen zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017. De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (BBA) zal er uiteraard zorg voor dragen dat haar leden zo snel mogelijk conform deze nieuwe regels kunnen handelen. De mutualiteiten hebben toegezegd dat deze normen van toepassing zullen zijn in de volgende openbare aanbestedingen. De belangrijkste punten zijn;

  • Elke ziekenwagendienst moet een accreditatie bemachtigen. Dit wordt gepubliceerd door het Agentschap Zorg&Gezondheid
  • Elke ziekenwagen moet bemand worden door 2 (twee) ambulanciers 
  • Elke begeleider van een ziekenwagen moet een certificaat eerste hulp behalen voor 1 januari 2017, goedgekeurd door een werkgroep van de CNDLZ. De chauffeur dient een certificaat te hebben voor 1 januari 2018
  • Er komt een minimale verplichte inhoud van een ziekenwagen, waaronder ook een AED-toestel 
  • Elke ziekenwagendienst dient een medisch verantwoordelijke aan te stellen
  • Transparantie inzake de facturatie is noodzakelijk 

De volledige lijst kwaliteitsnormen is terug te vinden op onze website

Het ondertekende akkoord, inclusief bijlagen, is hier terug te vinden