27/03/2017 - Belgambu niet eens met nieuwe uiterlijke kenmerken voor ziekenwagens

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (Belgambu) ondersteunt het streven van minister De Block naar verhoogde herkenbaarheid van voertuigen en personeel binnen de prehospitale hulpverlening. Het is inderdaad noodzakelijk dat er een exclusiviteit bestaat voor de uiterlijke kenmerken van ziekenwagens en personeel, en dat deze een uniek identificatienummer krijgen, om misbruik tegen te gaan.  

De verplichting van de witte kleur voor de voertuigen die niet actief zijn binnen de Dienst 112 (Dringende Geneeskundige Hulpverlening - DGH) lijkt hiervoor echter te omslachtig, en doet afbreuk aan de herkenbaarheid van medische voertuigen.

De ‘intermediaire’ categorie van ziekenwagens lijkt een gekunstelde oplossing, en lijkt niet in het belang van de patiënt. Net zoals het voorstel van minister De Block om zwaargewonde slachtoffers af te voeren naar het meest geschikte traumacentrum, moet een patiënt ook de kans krijgen acuut vervoerd te worden naar een instelling waar hij reeds in behandeling is en voor zijn aandoening de beste zorgen krijgt. Ziekenwagens actief binnen het zogenaamde ‘secundair vervoer’ dienen in de mogelijkheid te blijven om patiënten acuut van het ene naar het andere ziekenhuis (bvb. Verplaatsing naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis) te vervoeren, om zodoende voldoende ambulances van de Dienst 112 beschikbaar te kunnen houden.

Van primordiaal belang is de opleiding die hiervoor vereist is binnen het zogenaamde secundair vervoer, in combinatie met een adequate financiering. Wanneer een ziekenwagen correct uitgerust is en het personeel correct opgeleid zijn kan een patiënt ook genieten van kwalitatief en duurzaam vervoer buiten het kader van de Dienst 112.

We ondersteunen de minister in haar streven naar een beter kader voor prioritaire opdrachten. Hiervoor is echter niet alleen een afbakening nodig van het aantal prioritaire vervoeren in het secundair vervoer, maar dient men ook te streven naar een triage binnen het Hulpcentrum 112, opdat niet elke zorgvraag prioritair uitgevoerd zou moeten worden.

In concreto heeft de patiënt baat bij duidelijke regels voor zowel de Dienst 112 als het ‘secundair vervoer’, waarin beide types ziekenwagens prioritaire opdrachten kunnen uitvoeren, duidelijk herkenbaar zijn, en genieten van een degelijke financiering. Belgambu wenst uiteraard mee te werken aan het verder verbeteren van de Belgische prehospitale hulpverlening.

 

Dit bericht is een reactie op het persbericht “Dringende geneeskundige hulpverlening: verhoogde herkenbaarheid van voertuigen en personeel voor meer veiligheid”, verspreid op 27 maart 2017: http://www.belga.be/nl/press-release/details-60819/?langpr=NL

De Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (Belgambu) vertegenwoordigt haar leden-ziekenwagendiensten, actief binnen zowel de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH = Dienst 112) als het ‘secundair vervoer’ (ook wel: Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer – NDLZ).

Meer info: www.belgambu.be