22/03/2014 - BBA blij met politiebijstand

Op 04 maart 2014 verscheen er in verschillende media berichtgeving rond agressie tegen ambulanciers. Meer bepaald werd er met aandrang gevraagd om verplicht politiebijstand te sturen naar een oproep in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (100/112), wanneer er gevaar zou kunnen betaan voor de ambulanciers.

De BBA bevestigt dat er steeds meer hulpverleners het slachtoffer worden van geweld, en dat hier hard tegen opgetreden dient te worden. De Algemene Nationale Gegevensbank van de geïntegreerde politie (ANG) bevat cijfers over geweld tegen beroepen van 'algemeen belang'. Het lijkt ons aangewezen dat er een beter systeem ontwikkeld wordt voor medische hulpverleners om agressie, zowel verbaal als fysiek, te kunnen registreren, met inachtneming van het beroepsgeheim. 

Wat betreft het verkrijgen van politiebijstand bestaat er volgens ons echter geen probleem. Volgens de huidige Belgische handleiding voor de medische regulatie, roepen de hulpcentra 100/112 politiebijstand op wanneer er risico's bestaan voor hulpverleners zoals agressie, gevecht, gebruik van wapens, enz. De ervaring leert dat, wanneer op voorhand bekend is dat er gevaar zou kunnen zijn, er automatisch politiebijstand voorzien wordt. 

Het gevaar zit echter in de oproepen die pas ter plaatse gevaarlijk blijken te zijn. Een suïcidaal persoon blijkt ter plaatse nog een mes in zijn handen te hebben of een geïntoxiceerd persoon wordt agressief door het zien van de hulpverleners. In dat geval geldt voor alle hulpverleners de regel 'eigen veiligheid eerst', en hebben de ambulanciers de mogelijkheid om politiebijstand te vragen. Omwille van deze situaties wordt ook in de opleiding geleerd hoe om te gaan met agressie. Ook wanneer er een gedwongen opname gevorderd wordt in een psychiatrische instelling, bestaat er een samenwerking met de politiediensten. 

Volgens de leden van de BBA is er momenteel geen reden tot paniek. Er wordt voldoende politiebijstand ingeschakeld, en in het kader van het beroepsgeheim dient een niet-agressieve patiënt er op te kunnen rekenen dat er niet bij elke interventie politie betrokken wordt. Daarnaast worden meldingen van agressie tegen hulpverleners goed opgevolgd door politie en overheden, maar schort er nog wat aan de registratie en de vervolging.