2/12/2017 - Ministerraad wederom akkoord met voorontwerp decreet

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De doelstelling van dit decreet is om via afdwingbare kwaliteitseisen – bepaald, geactualiseerd en gecontroleerd door zorgaanbieders, gebruikers en financierders – te komen tot een kwaliteitsvolle, veilige en toegankelijke dienstverlening die op een duurzame manier wordt aangeboden, met het oog op de veiligheid en het comfort van de patiënt. Het afdwingbaar maken van de minimale kwaliteitseisen is de grootste wijziging ten aanzien van de bestaande toestand. Daar waar het oude decreet van 2004 stelt dat een ziekenwagendienst zich kan laten certificeren op basis van de kwaliteitseisen, wordt nu gesteld dat niet-dringend liggend ziekenvervoer alleen mag worden uitgevoerd door een vergunde dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.