18/12/2016 - Resolutie zittend ziekenvervoer goedgekeurd

Belgambu houdt zich bezig met patiëntenvervoer en ambulancezorg in de brede zin. Veel van onze leden houden zich namelijk ook bezig met patiëntenvervoer middels een rolstoel of zittend. Dit type patiëntenvervoerd wordt momenteel uitgevoerd door verschillende Diensten Aangepast Vervoer (DAV), de MinderMobielenCentrales (MMC), de ziekenfondsen, de taximaatschappijen, de ambulancediensten en specifieke diensten van gemeenten of OCMW’s. Belgambu is van mening dat, omdat het over 'patiënten' gaat, er ook kwaliteitseisen noodzakelijk zijn voor dit type vervoer. De vervoerde groep personen loopt, afhankelijk van de situatie, namelijk een groter risico op een medisch incident, hetgeen opgevangen moet kunnen worden door de persoon (of personen) die de patiënt vervoeren. 

“Heel wat mensen hebben door omstandigheden problemen om zich zelfstandig te verplaatsen. Daardoor kunnen ze geen gebruik maken van het reguliere vervoersaanbod en moeten zij tijdelijk of permanent een beroep doen op specifieke diensten om op hun bestemming te geraken. Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel meer dan 500 aanbieders van dergelijk niet-dringend zittend ziekenvervoer en niet-commercieel vervoer.”, vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans, één van de indieners van de resolutie.  

Dergelijke diensten werden er in het Decreet Personenvervoer in 2009 als uitzonderingen opgenomen. Zij zouden niet onder de algemene regels vallen. “Die uitzonderingen werden echter nooit door de vorige en de huidige Vlaamse Regering in een uitvoeringsbesluit gegoten. Aanbieders van aangepast vervoer rijden dus dagdagelijks rond op onze wegen, mengen zich in het verkeer en oefenen zo hun erg lovenswaardige job uit. Maar de wettelijke basis hiervoor ontbreekt nog steeds, waardoor ze in feite illegaal bezig zijn. Sommige van dergelijke diensten werden hiervoor zelfs al beboet”, legt Jans het hiaat in de Vlaamse regelgeving uit.

Belgambu stelt dat met name patiënten die naar een zorginstelling vervoerd worden, bijvoorbeeld in het kader van nierdialyse, minimaal zouden moeten beschikken over een opleiding eerste hulp. Bij voorkeur zou er in deze voertuigen zelfs een AED aanwezig zijn, maar dit wordt pas extra relevant indien dergelijke personen gealarmeerd zouden kunnen worden indien er zich in de nabijheid een hartstilstand voordoet. Zoals ook vastgelegd in één van onze resoluties op de Staten-Generaal inzake duurzaam en kwaliteitsvol vervoer in april 2016, zou er ook een onderscheid gemaakt moeten worden tussen patiënten die zittend of per rolstoel vervoerd worden, die wel of geen begeleiding nodig hebben van een extra personeelslid (naast de chauffeur). 

Vanuit een constructieve houding werden hiertoe reeds gesprekken opgestart met GTL-Taxi (Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur), opdat we vanuit de sector een voorstel zouden kunnen lanceren inzake kwaliteitsnormen. 

De resolutie kunt u HIER terugvinden

Bron: http://www.liesjans.be/nieuws/resolutie-rond-niet-dringend-zittend-zieke...