16/02/2016 - Nieuwe subsidies DGH

Op 11 februari 2016 werden de bedragen gepubliceerd die uitgekeerd worden aan de ambulancediensten actief binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH). Iets meer dan € 6 100 000 wordt hierdoor overgemaakt aan de verschillende diensten die nagenoeg allemaal in financiële moeilijkheden verkeren. Deze bijdrage is gericht op de ondersteuning van de volgende prestaties:

  • medewerking aan de dringende geneeskundige hulpverlening, conform de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en conform de instructies van de Minister
  • het bewerkstelligen van permanentieplaats
  • de registratie van de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de wet.

Aangezien sommige leden-ziekenwagendiensten actief zijn binnen de DGH zonder dat zij zelf de licentiehouder zijn, maar hun activiteiten uitvoeren in functie van een instelling die de licentie heeft, heeft de BBA er in het verleden op aangedrongen dat de toelage op een andere wijze zou worden uitgekeerd. Het doel zou moeten zijn dat de organisatie die de effectieve kosten draagt, zou kunnen genieten van deze subsidie. De BBA is dan ook tevreden met het invoeren van artikel 4bis: "Het is de rol van de betrokken entiteiten, hulpzones gedefinieerd in de wet van 15 mei 2007 of steden en gemeenten, om de toelage die hen wordt gestort naargelang van de entiteit die effectief instaat of heeft ingestaan voor de opdracht om een ambulancedienst te organiseren, onder elkaar te verdelen, a rato van de perioden waarvoor deze opdracht werd georganiseerd door de ene dan wel de andere entiteit".

 

Zie publicatie Staatsblad