16/02/2016 - Nieuwe erkenningscommissies paramedische beroepen

Voorheen bestond er in de schoot van de (federale) Nationale Raad van de Paramedische Beroepen per beroep een werkgroep inzake de erkenning. Dankzij het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen kan er nu op Vlaams niveau een erkenningscommissie opgericht worden per paramedisch beroep. Hierin zullen zetelen:

  • drie leden, beoefenaars van een paramedisch beroep, die sedert ten minste vijf jaar het beroep uitoefenen. Ze worden voorgedragen door hun beroepsverenigingen;
  • drie leden, beoefenaars van een paramedisch beroep, die ten minste vijf jaar onderwijservaring in een universitaire instelling of een hogeschool kunnen bewijzen en gekozen zijn wegens hun bevoegdheid op het gebied waarmee de erkenningscommissie is belast. Ze worden voorgedragen door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.

Daarnaast heeft een erkenningscommissie ook de mogelijkheid om externe deskundigen aan te stellen. Ook het verrichten van 'vervoer van patiënten, met uitsluiting van het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening' is een paramedisch beroep. Gelet op de huidige problematiek mbt de handelingen die ambulanciers binnen het secundair vervoer niet mogen uitvoeren hoopt de BBA dat deze erkenningscommissie spoedig opgericht zal worden, en dat ook zij er deel van uit zal maken, opdat er ook via deze weg gestreefd kan worden naar een duurzame oplossing. 

 

Staatsblad: Lijst paramedische beroepen

Staatsblad: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen