14/05/2017 - Organisatie en financiering DGH hervormd

Op 10 maart 2017 organiseerde Belgambu samen met Brandweervereniging Vlaanderen een actie inzake de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hiermee werd primair om een betere financiering gevraagd, maar werden ook elementen voorgesteld om de organisatie van de dringende zorg te verbeteren. 

Uit de communicatie van minister De Block blijkt dat er in 2018 35 miljoen vrijgemaakt zal worden voor subsidies aan de ziekenwagendiensten actief binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Dit is een verdere stap in de goede richting na de vorige verhoging in 2016. Het dekt echter nog steeds slechts 10% van de reële kost die een ziekenwagendienst heeft om te voorzien in een professionele permanentie van 24/7. Belgambu hoopt dan ook dat de subsidies in de volgende jaren verder systematisch verhoogd zullen blijven worden.

Belgambu juicht daarnaast toe dat de patiënt een forfaitair bedrag zal moeten betalen voor zijn/haar vervoer. Dit neemt de oneerlijkheid weg dat een patiënt die momenteel langer moet wachten op eerste hulp omwille van een langere te rijden afstand, ook nog eens een hogere factuur krijgt.

Ook vandaag bestaan er reeds normen voor de uiterlijke kenmerken en uitrusting van ziekenwagens. Indien er, zoals beweerd wordt in het persbericht, gelijke normen zullen komen voor alle actoren voor wat betreft de permanentie, dan zal er sprake zijn van een eerlijker systeem, hetgeen opnieuw de patiënt ten goede zal komen. Belgambu heeft ook binnen de Nationale Raad DGH meegewerkt aan de software die een SLA mogelijk moet maken waarbij 90% van de patiënten binnen 15 minuten moeten kunnen rekenen op een ziekenwagen.

Als beroepsvereniging zijn we verheugd over het feit dat er ruimte wordt gelaten voor de introductie van een ‘paramedicus’, die net zoals een verpleegkundige actief zal kunnen zijn binnen een PIT. Er wordt gehoopt dat private diensten en brandweerdiensten straks ook in de mogelijkheid zullen zijn om zelf een PIT uit te baten. In de volgende maanden zal Belgambu blijven aantonen dat ook private diensten een rol te vervullen hebben binnen de DGH. Zij voorzien namelijk ook nu al in kwalitatieve zorg en maken het mogelijk voor hulpverlener-ambulanciers die geen brandweerman zijn om te voorzien in efficiënte zorg voor de burger. 

Het oorspronkelijke bericht: http://deblock.belgium.be/nl/dringende-geneeskundige-hulp-organisatie-en-financiering-hervormd 

Foto: BFM